Advokát pro trestní právo

Advokát pro trestní právo

Advokát pro trestní právo? Využijte naše služby. Obratem nám zavolejte nebo si informujte na našem webu.

Na této stránce základní informace pro téma „advokát trestní právo“. Kontaktujte nás a získejte detailní informace o konkrétních službách poskytovaných v oblasti trestního práva zkušenými advokátkami z kanceláře Coufalová a Kubíková.

Pro našeho klienta vždy hledáme nejlepší možnou variantu řešení trestního řízení. Specializujeme se na zastupování klienta v trestním řízení, přípravu a podávání trestních oznámení, obhajobu i řešení vymáhání povinností a práv s řízením souvisejících. Z naší strany očekávejte maximální úsilí, čas i pozornost na detaily případu.

Každý dobrý advokát pro trestní právo vám dopředu představí možné varianty vývoje případu a upozorní vás na možná budoucí úskalí. I my tuto konzultačně-informační „povinnost“ dodržujeme.

Pokud z výpisu stránek s tématem „advokát trestní právo“ nezískáte požadované informace, nebo v případě, že nás chcete oslovit napřímo, pak kontakt je zde.

Kontaktní údaje - advokáti trestní právo

Coufalová & Kubíková s.r.o.
Bohunická 517/55
619 00 Brno

 

Proč my?

  • poradenství klientovi ohledně problematiky trestního práva
  • dlouholeté zkušenosti s případy v oblasti trestního práva
  • efektivní prosazení práv klienta
  • zastupování před soudy

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na trestní právo.

Vyhledané výsledky pro: advokát pro trestní právo, nalezeno 21 výskytů.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí kvalifikované právní poradenství a služby nejen v oblasti správního práva , obchodního práva , ale také trestního práva. Trestní právo je jedno z odvětví práva veřejného a zabývá se trestnými činy a sankcemi za jejich spáchání. Komplexní služby v...
Nabízíme vám právní služby pro oblast rodinného práva. Pokud potřebujete řešit rodinné právo s přímou konzultací v Brně, pak jsme připraveni vám pomoci. Naši advokátní kancelář se specializací na rodinné právo najdete na adrese Bohunická 517/55, Brno.
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
Nejsou Vaše sousedské vztahy ideální. Řešíte různé situace v rámci vašich sousedských vztahů a případně přemýšlíte i o právní radě či právní pomoci advokátní kanceláře? Sousedské právo máme v malíčku.
Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce ...
Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků ...
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení ...
Ptáte se, jak řeší nový občanský zákoník (2014) výživné? Je pro Vás problematika výživného neprůhledná či řešíte nějaké specifické problémy? O povinnosti výživného a související problematice se dozvíte zde.
...velké míře dotkla též oblasti dědického práva. Vedle značně rozšířené hmotněprávní úpravy se také objevují změny v procesních aspektech dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti. Níže vám přinášíme výběr hlavních změn v dědickém řízení dle novelizace od 1. 1. 2014.
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru posuzuje soud a jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.
Občanské právo představuje soukromoprávní odvětví českého právního řádu. Upravuje nejdůležitější oblasti právní praxe, jakož jsou například vnik, změna, zánik závazků, dědické právo, nabývání a převod vlastnického práva či statusové otázky fyzických a právnických osob...
Jedná se o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Projednávají je a rozhodují o nich soudy v občanském soudním řízení ...
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...
Jedná se o poskytování právní pomoci v oblasti právních vztahů vyplývajících z obchodně právních poměrů. Právní poradna se zaměřuje například na základní otázky obchodně právních vztahů ...
ohledávku přihlašuje věřitel, který ji má za dlužníkem, s nímž je vedeno insolvenční řízení. Ať již jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou (vykonatelnou) i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou ...
ojem „běžný obchodní styk“ není zákonem nijak definován. Při absenci zákonné definice je dalším logickým zdrojem výkladu tohoto pojmu judikatura. Nejvyšší soud se o výklad pokusil již několikrát, ne vždy však se stejným výsledkem ....

---------------

Klienti hledají naše služby přes výrazy: advokát pro trestní právo, nejlepší advokát trestní právo, trestní právo advokát, právník na trestní právo, právník na trestní odpovědnost. Dále také: dobrý právník na trestní právo, Brno advokát trestní právo.