Zakládání obchodních společností a družstev

Zakládání obchodních společností a družstev
Více informací na
+420 541 219 135
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...

Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny, kterou představuje notářský zápis. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo podle tohoto zákona, se uzavírá přijetím ustavující schůzí. Připouští-li právní předpis, aby společnost založil jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny. Platí, že zakladatelská listina i společenská smlouva musí mít písemnou formu.

Obchodní společnost pak vniká konstitutivním zápisem do obchodního rejstříku, který vede rejstříkový soud. Je nutno přiložit požadované listiny a osvědčení, splatit základní kapitál, pokud je požadován či stanovit alespoň základní strukturu orgánů společnosti.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy. Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!

 Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz