Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení
Více informací na
+420 541 219 135

Pohledávku přihlašuje věřitel, který ji má za dlužníkem, s nímž je vedeno insolvenční řízení. Ať již jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou (vykonatelnou) i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou. Přihlásit se dá i pohledávka vázaná na podmínku. Přihláška se podává u insolvenčního soudu. Jestliže věřitel podává insolvenční návrh, potom musí již s návrhem podat i přihlášku pohledávky. Ostatní věřitelé mohou pohledávku přihlašovat od zahájení insolvenčního řízení. Nejpozději však musí přihlášku podat ve lhůtě soudem stanovené v rozhodnutí o úpadku. 
Přihláška se podává na například na formuláři, který je na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Podává se ve dvou vyhotoveních. Kontaktujte nás. Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz