Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy
Více informací na
+420 541 219 135

Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce, jednak pracovně právní vztahy odvozené, které vznikají v souvislosti a na základě základních pracovně právních vztahů. Jedná se například o vztahy odpovědností či předsmluvní (vznikající před uzavření pracovního poměru). K základním pracovně právním vztahům pak patří pracovní poměr, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy, dále pracovní vztahy vzniklé na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práci či dohody o pracovní činnosti.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz