CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Ceník služeb a úkonů advokátní kanceláře Coufalová Kubíková s.r.o.

První porada je pro naše klienty vždy zdarma!*

Chápeme, že každého našeho budoucího klienta zajímá cena právních služeb. Je to logické. Ideálně, když nás kontaktujete a otázku ceníku právních služeb vyřešíme individuálně, neboť jak se dozvíte z textu níže, ceník advokátní kanceláře je určitým způsobem definován a je třeba pro každý případ vybrat individuálně nejvhodnější cenový přístup.

Při určování výše odměny za poskytování právních služeb se řídíme vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ceník advokání kanceláře se tedy odvíjí právě od výše uvedené vyhlášky. Cena právních služeb je tímto předpisem zakotvena.

Avšak odměna za poskytované právní služby bývá obvykle stanovena po dohodě s klientem, s přihlédnutím na potřeby a možnosti klienta. Cena právních služeb může být sjednána např. jako: odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.

V rámci sjednávání výše odměny dbáme však na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti daného případu zohledňovala i finanční možnosti konkrétního klienta.

Při převzetí věci klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci. Cena právních služeb naší advokátní kanceláře je tak vždy plně transparentní.

--------------------

* z pochopitelných důvodů právní poradenství osobám, které nejsou našimi klienty, neposkytujeme.

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: právnické služby ceník, právní služby ceník, právní poradenství ceník, ceny advokátních služeb, ceník advokátních služeb, advokátní kancelář ceník, advokát ceník služeb, advokát ceník.