CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Ceník právních služeb a úkonů advokátní kanceláře Coufalová Kubíková s.r.o.

Právní služby se řídí aktuálním ceníkem vydaným naší advokátní kanceláří.

První porada / právní konzultace jsou pro naše klienty vždy zdarma!*

Jaká je cena právníka za hodinu jeho služby a konzultačního poradenství? Chápeme, že každého našeho budoucího klienta zajímá cena právních služeb dle ceníku advokátních služeb, resp. cena právní konzultace a jednotlivých souvisejících právních úkonů. Je to logické, ptát se na ceník advokátní kanceláře, pokud chcete tyto služby využít. Ideálně, když nás kontaktujete a otázku ceníku právních služeb vyřešíme individuálně, neboť jak se dozvíte z textu níže, ceník advokátní kanceláře je určitým způsobem definován a je třeba pro každý případ vybrat individuálně nejvhodnější cenový přístup. Nacenění právních služeb advokátní kanceláře pro nové klienty je nezávazné, přičemž pro realizaci advokátních služeb je třeba odsouhlasit smluvní ujednání obou stran.

Cena právních služeb

Při určování výše odměny, tedy ceny za poskytování právních služeb, se řídíme vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ceník advokátní kanceláře se tedy odvíjí právě od výše uvedené vyhlášky. Cena právních služeb je tímto předpisem zakotvena.

Avšak odměna za poskytované právní služby bývá obvykle stanovena po dohodě s klientem, s přihlédnutím na potřeby a možnosti klienta. Cena právních služeb může být sjednána např. jako: odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.

V rámci sjednávání výše odměny dbáme však na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti daného případu zohledňovala i finanční možnosti konkrétního klienta.

Při převzetí věci klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci. Cena právních služeb naší advokátní kanceláře je tak vždy plně transparentní.

Cena konzultace s právníkem?

Ano, je častým pravidlem, že potřebujete nejprve svůj "problém" či nastalou situaci konzultovat s právníkem. Jaká je tedy cena konzultace s právníkem a její podmínky?

Sazba za konzultaci s právníkem se opět řídí standardním ceníkem advokátní kanceláře. Cena konzultace s právníkem může být navýšena o nutné úkony nastudování specifických oblastí, normativů a klientských podkladů, jež si žádá poskytnutí samotné konzultace.

Konzultace s naším právníkem probíhá zpravidla v naší advokátní kanceláři. Je možno se domluvit i na konzultaci formou vzdálených komunikačních prostředků. Doporučujeme však v rámci konzultačního právního servisu spíše osobní kontakt.

 

Aktuální ceník právnických služeb je platný od 1. 1. 2022.

* z pochopitelných důvodů právní poradenství osobám, které nejsou našimi klienty, neposkytujeme, resp. cena konzultace s právníkem je nenasmlouvaným osobám účtována (neposkytujeme bezplatné právní poradenství). Cena právní konzultace pro neklienty je stanovena dle ceníku, který najdete na našem webu.

 

 

---------------------------

Tematické určení obsahu této stránky: právnické služby ceník, právní služby ceník, právní poradenství ceník, ceny advokátních služeb, ceník advokátních služeb, advokátní kancelář ceník, advokát ceník služeb, advokát ceník, právník cena za hodinu.

Tuto stránku lze dohledat přes výrazy: konzultace s právníkem cena, právník cena, ceník právních služeb, cena právníka, advokát cena, ceník právních služeb advokátů, cena konzultace u právníka, právní zastoupení cena, ceník advokátních služeb.

Výše uvedené vyhledávací výrazy jsou nejčastěji používány k vyhledání našich služeb.