CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

Ceník služeb a úkonů advokátní kanceláře Coufalová Kubíková s.r.o.

První porada je pro naše klienty vždy zdarma!

Při určování výše odměny za poskytování právních služeb se řídíme vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ceník advokání kanceláře se tedy odvíjí právě od výše uvedené vyhlášky.

Avšak odměna za poskytované právní služby bývá obvykle stanovena po dohodě s klientem, s přihlédnutím na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná např. jako: odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.

V rámci sjednávání výše odměny dbáme však na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti daného případu zohledňovala i finanční možnosti konkrétního klienta. Při převzetí věci klienty vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.