Rozvodový právník Brno

Rozvodový právník Brno
Více informací na
+420 541 219 135
Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení ...

Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení. Nechcete jednat s protistranou, nechte to na nás. Potřebujete zajistit důkazní podklady k rozvodovému řízení s ohledem na přiznání péče o vaše děti apod. Vše pro vás zajistíme.

Co vše řeší specializovaný rozvodový právník

Rozvodový právník se nejčastěji zabývá řešením otázek týkajících se rozvodu manželství, jako jsou například: podmínky pro uzavření rozvodu, výživné na děti a bývalého manžela/manželku, rozdělení majetku, stanovení styku s dětmi apod.

Naší specializací je právě servis v rámci služby „rozvodový právník Brno“, která je založena na našich zkušenostech a buldočí povaze, jež je v takovýchto případech velmi účelná. Pokud jste z Brna a čeká vás rozvodové řízení, pak jsme ochotni vám pomoci dosáhnout vašich požadavků a uděláme pro to maximum možného. S naší rozsáhlou orientací v této právní problematice a schopností variabilně reagovat na vzniklou situaci, aniž by se ustupovalo z požadavků, které máte, dosáhnete svých stanovených zájmů vůči druhé straně. Právní služby rozvodu zvládáme velmi efketivně a úspěšně.

Rozvodový právník musí umět vyjednávat, umět odhadnout aktuální situaci a musí mít empatii. Samozřejmě důležitá je příprava na rozvodové řízení a dokonalá znalost legislativy. Právě to vše dokážeme nabídnout, pokud hledáte dobrého rozvodového právníka v Brně. Oslovte nás dříve, než vaše protistrana! Jedině tak nemusíte mít obavy, že rozvodové řízení dopadne ve váš neprospěch.

Jak poznat dobrého rozvodového právníka?

Dobrý rozvodový právník Brno a jak ho sehnat?“, to je nejčastější otázka při úvahách o rozvodovém řízení, ve kterém chce zúčastněná strana uspět s maximem svých požadavků. V dnešní době totiž platí, že dobrý rozvodový právník je základem úspěšného rozvodového jednání tam, kde se strany neumí sami dobrovolně dohodnout.

Ideální rozvodový právník se pozná podle dosavadních referencí a především by měl splňovat určitá kritéria, která jsou důležitá pro rozvodový proces:

 • dobrý rozvodový právník (Brno) aktivně komunikuje,
 • dobrý rozvodový právník plánované právní kroky s vámi konzultuje,
 • pokud nemáte čas, připraví podklady,
 • pokud situaci nerozumíte, vysvětluje,
 • dobrý rozvodový právník (Brno) vám šetří peníze, tj. snaží se uskutečnit rozvod s ohledem na minimalizaci nákladů např. za vedení sporů apod.

Součástí práce rozvodového právníka je příprava dokumentů k rozvodovému řízení (viz níže) a také jednání přímo s protistranou či vedení jednání před soudem.

Právní služby pro rozvodová řízení

V případě potřeby bližších informací k dané problematice nebo při zájmu o objednání služby "rozvodový právník Brno" kontaktujte naši advokátní kancelář. Poradíme se všemi právními problémy pro oblast rozvodu, budeme hájit vaše zájmy

Dokumenty, které pro vás umíme připravit v rámci služby "rozvodový právník":

 • sestavení žádosti (návrhu) o rozvod
 • dohoda o péči a výživném na děti
 • dohoda o výživném pro manželku/manžela
 • návrh na stanovení péče a výživného na děti
 • návrh na stanovení výživného pro manželku/manžela
 • dohoda o vypořádání společného jmění a bydlení
 • žaloby

Naši rozvodoví právníci řeší nesporné rozvody i rozvody sporné, kdy se obě strany nedokážou dohodnout na přátelské formě rozvodu. Stejně tak naši rozvodoví právníci umí řešit rozvody s mezinárodním přesahem. 

Jestliže máte zájem o naše služby, pak nás kontaktujte mailem nebo telefonicky.

 

Rychlý kontakt pro řešení problematiky rozvodového práva:

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: rozvodový právník cena, rozvodový právník Brno, rozvodový advokát, nejlepší rozvodový právník, rozvod právník, právní služby rozvod, advokát rozvod. Tyto výrazy charakterizují naše šlužby a zaměření advokátní kanceláře.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.