ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ S.R.O. – VÁŠ PRÁVNÍK BRNO

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

Mgr. Miroslav Kočí

Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně řádně ukončil v roce 2018. Již v průběhu svého studia během roku 2017 působil v Advokátní kanceláří Coufalová & Kubíková s.r.o. jako praktikant a od října 2018 působí v Advokátní kanceláří Coufalová & Kubíková s.r.o. na pozici advokátního koncipienta se zaměřením zejména na občanské a rodinné právo.

 Mgr. Jakub Jelínek

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia působil jako právní praktikant v Advokátní kanceláři JUDr. Miroslava Martináka v Šumperku. V Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková s.r.o. působí jako advokátní koncipient od února roku 2018.

Mgr. Lukáš Rosenberk

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně úspěšně absolvoval v roce 2017. Již od května roku 2014 působil v Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková Brno s.r.o. jako praktikant a od listopadu roku 2017 zde působí jako advokátní koncipient se zaměřením na občanské, trestní, rodinné a pracovní právo. Svou koncipientskou praxi si také zpestřil o působení v Advokátní kanceláři Mgr. Romana Pospiecha, LL.M., jež se specializuje na vymáhání pohledávek.

 Mgr. Martin Hájek

Studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci úspěšně absolvoval v roce 2020. Při svém studiu působil krátce v advokátní kanceláři DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s. (nyní ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.) jako právní praktikant. Od března roku 2020 působí v Advokátní kanceláří Coufalová & Kubíková s.r.o. na pozici advokátního koncipienta se zaměřením zejména na právo občanské a správní.

   
právník rodinné právo Brno, rozvodový právník Brno, právník rodinné právo Brno
V advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková Brno pro vás najdeme řešní každého poblému

Advokátky kanceláře Coufalová & Kubíková Brno s.r.o.úzce spolupracují taktéž s advokátní kanceláří renomovaného právníka JUDr. Antonína Foukala z Brna

Ať už hledáte právní pomoc, kterou Vám může poskytnout právník Brno či advokát Brno, nebo zkrátka potřebujete konzultovat jakýkoliv právní problémem, obraťte se na naši advokátní kancelář. Rádi vám poradíme a pomůžeme řešit problémy v oblasti právních vztahů k nemovitostem, obchodního práva, trestního, korporátního práva i jiných právních odvětví.

Proč využít služeb advokátů kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

  1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
  2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
  3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
  4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.
Právník Brno, Advokát Brno
Garantujeme profesionální služby celého advokátního týmu
 
 
 
advokát rodinné právo Brno, advokát Brno snížení výživného
Advokáti se sídlem v Brně

Specializace našich právníků a advokátů:

 
 ----------------
 
Chcete-li se orientovat v problematice, sledujte periodikum Právník.
Více info o náplni práce advokáta viz Wikipedie.
 
------------------
 
Tematické určení stránky: advokát v Brně, advokátní kancelář Brno, advokáti v Brně, právník Brno, advokát Brno.