ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. – Váš advokát a právní z Brna

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 Mgr. Jakub Jelínek - advokát č. 19955

Advokát J. Jelínek je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia působil jako právní praktikant v Advokátní kanceláři JUDr. Miroslava Martináka v Šumperku. V naší kanceláři působil jako advokátní koncipient od února roku 2018. Na podzim roku 2021 složil advokátní zkoušky a od té doby působí jako samostatný advokát, který spolupracuje s naší advokátní kanceláří.

Mgr. Jakub Jelínek je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 19955.

Advokát Mgr. Jakub Jelínek se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva. Působí také jako člen zastupitelstva obce Bludov v podhůří Jeseníků a jeho největším odreagováním je sport.

 

 

 
   
právník rodinné právo Brno, rozvodový právník Brno, právník rodinné právo Brno
V advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková Brno pro vás najdeme řešní každého poblému

Advokátky kanceláře Coufalová & Kubíková Brno s.r.o.úzce spolupracují taktéž s advokátní kanceláří renomovaného právníka JUDr. Antonína Foukala z Brna.

Ať už hledáte právní pomoc, kterou Vám může poskytnout právník Brno či advokát Brno, nebo zkrátka potřebujete konzultovat jakýkoliv právní problémem, obraťte se na naši advokátní kancelář. Rádi vám poradíme a pomůžeme řešit problémy v oblasti právních vztahů k nemovitostem, obchodního práva, trestního, korporátního práva i jiných právních odvětví.

Proč využít služeb advokátů kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

  1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
  2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
  3. Odbornost právních služeb a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
  4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem. Naši právníci stojí nohami pevně na zemi a ví, co je reálné.
Právník Brno, Advokát Brno
Garantujeme profesionální služby celého advokátního týmu
 
 
 
advokát rodinné právo Brno, advokát Brno snížení výživného
Advokáti se sídlem v Brně

Specializace našich právníků a advokátů:

 
 ----------------
 
Chcete-li se orientovat v problematice, sledujte periodikum Právník, speciálně věnované právní problematice a advokacii.
Více info o náplni práce advokáta viz Wikipedie.
 
------------------
 
Tematické určení stránky: advokát v Brně, advokátní kancelář Brno, advokáti v Brně, právník Brno, advokát Brno, právník, realitní advokát, právní kancelář Brno, právní služby Brno, renomovaná advokátní kancelář .