ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ S.R.O. – VÁŠ PRÁVNÍK BRNO

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

Mgr. Ondřej Veselý, advokát

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Při studiu získal praktické zkušenosti stážemi na Okresním soudě a Okresním státním zastupitelství v Blansku i na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze. V Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková Brno s.r.o. působil jako praktikant od července roku 2013 a jako advokátní koncipient od listopadu roku 2014. Od ledna roku 2018, po úspěšném složení advokátních zkoušek, spolupracuje s Advokátní kanceláří Coufalová & Kubíková s.r.o. jako samostatný advokát.

 

Mgr. Michal Losa

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně promoval s červeným diplomem. V průběhu studia vykonával praxi v Exekutorském úřadě Brno-venkov od roku 2010 do roku 2015 a ve Společné advokátní kanceláři Brno v roce 2013. V Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková Brno s.r.o. působil nejdříve jako praktikant od srpna roku 2014 a od července 2015 zde působí jako advokátní koncipient, se zaměřením zejména na občanské, trestní a IT právo.

 Mgr. Jakub Jelínek

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia působil jako právní praktikant v Advokátní kanceláři JUDr. Miroslava Martináka v Šumperku. V Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková s.r.o. působí jako advokátní koncipient od února roku 2018.

Mgr. Lukáš Rosenberk

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně úspěšně absolvoval v roce 2017. Již od května roku 2014 působil v Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková Brno s.r.o. jako praktikant a od listopadu roku 2017 zde působí jako advokátní koncipient se zaměřením na občanské, trestní, rodinné a pracovní právo. Svou koncipientskou praxi si také zpestřil o působení v Advokátní kanceláři Mgr. Romana Pospiecha, LL.M., jež se specializuje na vymáhání pohledávek.

Advokátky kanceláře Coufalová & Kubíková Brno s.r.o.úzce spolupracují taktéž s advokátní kanceláří renomovaného právníka JUDr. Antonína Foukala z Brna

Ať už hledáte právní pomoc, kterou Vám může poskytnout právník Brno či advokát Brno, nebo zkrátka potřebujete poradit s jakýmkoliv právní problémem, obraťte se na naši advokátní kancelář. Rádi Vám poradíme a pomůžeme řešit problémy v oblasti právních vztahů k nemovitostem, obchodního práva,  trestního práva i jiných právních odvětví.

Doplňkové informace o advokátech na Wikipedii

Proč využít služeb advokátů kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

  1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
  2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
  3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
  4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.
Právník Brno, Advokát Brno
Chcete-li se orientovat v problematice, sledujte periodikum Právník.
Více info o náplni práce advokáta viz Wikipedie.