Zastupování společníků ve společenských záležitostech

Zastupování společníků ve společenských záležitostech
Více informací na
+420 541 219 135

K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva. Mohou je vykonávat buďto osobně, nebo jejich výkon mohou delegovat na třetí osobu, jíž může být i advokát jako právní zástupce na základě plné moci. Ten pak tato práva vykonává a zastupuje svého klienta, jenž je společníkem určité obchodní společnosti, před společností, ostatními společníky i třetími osobami na společnosti nezúčastněnými.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz