PRÁVNÍ PORADNA BRNO – VEŠKERÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Sekce strany: Obchodní právo - Občanské právo - Pracovní právo - Trestní právo - Rodinné právo - Správní právo 

*Více informací o jednotlivých právech najdete v hlavním menu po kliknutí na příslušné právo.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. poskytuje svým klientům komplexní právní služby a poradenství již řadu let. Zejména se však zaměřuje na oblast práva obchodního, práva společností, práva nemovitostí, pracovního práva a práva správního, správy pohledávek, jakož i práva trestního, včetně zastupování při řešení souvisejících sporů, ať už na úrovni mimosoudní, soudní či v rámci rozhodčího řízení.

Odborná právní poradna s výhodnými podmínkami

Každý právní případ analyzujeme a po domluvě s klientem zvolíme vždy tu nejlepší variantu řešení dané situace.

První konzultace s klientem je u nás poskytována ZDARMA!

 

Brno - Právní poradna
Právní poradna Brno

Právní poradna pro obchodní právo

Právní poradna občanské právo - Brno
Interiér – právní poradna C&K Brno

Občanské právo

právní poradna v Brně
Pracovně právní poradna Brno

Pracovní právo

Právní poradna pro trestní právo

Rodinné právo

Správní právo

Prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Advokáti naší advokátní kanceláře mají k dispozici tzv. ověřovací knihy, vydané Českou advokátní komorou.

Ověřovací kniha slouží k evidenci prohlášení advokáta o ověření podpisů klientů na listinách, které vyhotovil a sepsal advokát ověřující podpisy (tzv. vlastní listina), nebo na listinách, pokud je jednající osoba před ním podepsala (tzv. cizí listina). Taková prohlášení nahrazují úřední ověření podpisu, resp. mají stejné právní účinky jako ověřování podpisů na příslušných úřadech nebo ověřování ze strany notářů.

Ověřování je zpoplatněno ve výši 30,-Kč plus DPH za 1 podpis, pokud není dohodou mezi advokátem a klientem stanoveno jinak.

Klientům, pro něž připravujeme smlouvy či jiné právní dokumenty kde je úřední ověření podpisu požadováno, nabízíme tuto službu samozřejmě bezplatně.

Neposkytujeme bezplatné poradenství, my řešíme případy detailně a precizně, což si vyžaduje čas a úsilí. Pokud hledáte jiné řešení, pak doporučíme: bezplatná právní poradna České advokátní komory.