PRÁVNÍ PORADNA BRNO – VEŠKERÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby (podsekce): Obchodní právo - Občanské právo - Pracovní právo - Trestní právo - Rodinné právo - Správní právo 

*Více informací o právních službách v jednotlivých právních oblastech najdete v hlavním menu po kliknutí na příslušné právo.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. poskytuje svým klientům komplexní právní služby a právní poradenství již řadu let. Za tu dobu jsme se stali osobním právním poradcem řady spokojených klientů. Zejména se však zaměřuje na oblast práva obchodního, práva společností, práva nemovitostí, pracovního práva a práva správního, správy pohledávek, jakož i práva trestního, včetně zastupování při řešení souvisejících sporů, ať už na úrovni mimosoudní, soudní či v rámci rozhodčího řízení.

Odborná právní poradna s výhodnými podmínkami

Každý právní případ analyzujeme a po domluvě s klientem zvolíme vždy tu nejlepší variantu řešení dané situace. Toto jako právní poradce už za ta léta umíme velmi dobře odhadnout a definovat.

První konzultace s klientem je u nás poskytována ZDARMA!

Brno - Právní poradna
Právní poradna Brno

Právní poradna a právní služby pro obchodní právo

Právní poradna občanské právo - Brno
Interiér – právní poradna C&K Brno, kde probíhá právní poradenství a řeší se rozsah právních služeb

Občanské právo

právní poradna v Brně
Pracovně právní poradna Brno

Pracovní právo

Právní poradna a právní služby pro trestní právo

GFX | seo | pravni-sluzby-brno.jpg
Právní služby Brno

Rodinné právo

Správní právo

Prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Advokáti naší advokátní kanceláře mají k dispozici tzv. ověřovací knihy, vydané Českou advokátní komorou.

Ověřovací kniha slouží k evidenci prohlášení advokáta o ověření podpisů klientů na listinách, které vyhotovil a sepsal advokát ověřující podpisy (tzv. vlastní listina), nebo na listinách, pokud je jednající osoba před ním podepsala (tzv. cizí listina). Taková prohlášení nahrazují úřední ověření podpisu, resp. mají stejné právní účinky jako ověřování podpisů na příslušných úřadech nebo ověřování ze strany notářů.

Ověřování je zpoplatněno ve výši 30,-Kč plus DPH za 1 podpis, pokud není dohodou mezi advokátem a klientem stanoveno jinak.

Advokátní kancelář Brno
Advokátní kancelář Brno

Klientům, pro něž připravujeme smlouvy či jiné právní dokumenty, kde je úřední ověření podpisu požadováno, nabízíme tuto službu samozřejmě bezplatně.

Neposkytujeme bezplatné poradenství, my řešíme případy detailně a precizně, což si vyžaduje čas a úsilí. Pokud hledáte jiné řešení, pak doporučíme: bezplatná právní poradna České advokátní komory. Právní poradna je určena pro platící klienty.

Právní kancelář a právní služby jsou k dispozici našim zákazníkům kdykoliv, kdy potřebují poradit formou konzultace nebo zastupování v právních jednáních. Naše právní kancelář a její právní služby zahrnují samozřejmě i přípravu libovolných smluv a součinnost při obchodních jednáních.

Podmínky a formy výkonu právních služeb advokacie jsou upraveny zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Právní služby poskytujeme klientům prostřednictvím týmu našich advokátů, trvale spolupracujících advokátů, advokátních koncipientů a specialistů v souvisejících oborech.  V našem týmu ctíme především přístup, aby mezi našimi právníky byly sdíleny a předávány zkušenosti. Výsledkem je pak dokonalý právní servis pro naše klienty.

Proč využít služeb advokátů kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

  1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku s pomocí našich právních služeb. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
  2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
  3. Odbornost a specializace právních služeb – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní právnické služby v rámci různých oblastí práva.
  4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.
  5. Možnost dohodnout i online poradenství. Online služby advokátní kanceláře jstou takové, které jde poskytovat pomocí prostředků dálkové komunikace a klient si je obejdná. Online služby poskytuje advokátní kancelář především ve formě placeného poradenství. Online advokátní služby jsou účtovány dle našeho ceníku.

Kontakt pro zájemce o právní služby naší advokátní kanceláře a právní poradny se sídlem v Brně:

Email: ak@advokatkybrno.cz
GSM: +420 777 006 921
Telefon: +420 541 219 135

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na právní služby v Brně.

 

--------------

Lidé hledají naše služby na internetu pod výrazy: placené právnické poradenství, právnická poradna, pracovní právo poradna, pracovněprávní poradna, právní služby Brno. Dále také: placené právní konzultace, právní kancelář Brno, nezývislý právník Brno, právní služby Brno, právní služby nemovitosti, právní poradenství Brno, občansko-právní poradna, placená právní poradna Brno.