Trestní právo Brno

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí kvalifikované právní poradenství a služby nejen v oblasti správního práva , obchodního práva , ale také trestního právaTrestní právo je jedno z odvětví práva veřejného a zabývá se trestnými činy a sankcemi za jejich spáchání.

Komplexní služby v oblasti trestního práva

Nabízíme vám své znalosti a dlouholeté zkušenosti, které vám v oblasti trestního práva jistě pomohou. Každému případu a jeho problému věnujeme maximum času, úsilí, zkušeností a znalostí. Našim cílem je zajistit klientům co nejlepší a nejpřijatelnější výsledek případu. V úseku trestního práva nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů - podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených. Pokud jste byli již obviněni z trestného činu je žádoucí kontaktovat odborníky a nečekat až se vše ,,nějak˝ vyřeší. Vždy je nutné vnést do situace vlastní iniciativu. Pokud do celého případu zainteresujete profesionály v oboru trestního práva, je možné hájit vaše práva před soudy všech stupňů. Máme dostatečně dlouhou praxi a zkušenosti, abychom mohli nejen provádět kvalifikovaně poradenskou činnost, ale také obhajovat své klienty u soudu.

Naše advokátní kancelář pro trestní právo se zabývá také vypořádáním obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností. Dále pak také alternativními způsoby řešení vztahů trestního práva a v neposlední řadě také podmíněným zastavením trestního stíhání. Vždy hledáme nejlepšího řešení trestního řízení pro našeho klienta.

Budeme váš právník na trestní právo.

Brno - Trestní právo
Trestní právo Brno

Konkrétní služby advokáta v terstním právu:

 1. advokát zajistí zastupování poškozeného v trestním řízení (Brno),
 2. právník přípraví a podá trestní oznámení (Brno),
 3. obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení (Brno),
 4. zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (Brno),
 5. zastupování v přípravném řízení (Brno),
 6. zastupování poškozených a obrana jejich práv (Brno),
 7. alternativní řešení případů trestního práva (Brno),
 8. zastupování v řízeních o přestupcích (Brno),
 9. právník na trestní právo provede obhajobu obviněných v trestním řízení (Brno),
 10. řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti (Brno),
 11. posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků (Brno),
 12. právní poradenství obětem trestných činů a další služby.

Advokát trestní právo: jedná se o specialistu pro oblast trestního práva, který zná potřebnou legislativu a má požadovnou advokátní zkoušku pro provozování advokacie v oblasti trestní i dalších souvisejících právních oblastí.

My, jakožto váš osobní právník pro trestní právo, umíme velmi razantně uchránit vaše zájmy a právní požadavky, zastupovat vás bez ohledu na situaci v rámci trestního řízení. Jsme váš osobní právník na trestní právo. Garantujeme diskrétnost a hlavně plně individuální přístup. Jsme vždy připraveni konzultovat vaše problémy, diskutovat možné právní řešení a navrhovat nejvhodnější postupy.

Náš advokát na trestní právo vám pomůže

Obraťte se na nás se svou situací a my uděláme maximum pro ochranu vašich práv. Již řadu let úspěšně provozujeme advokátní kancelář pro trestní právo. Spolupracujeme se soudními znalci, exekutory a dalšími odborníky. Díky této spolupráci se můžete spolehnout na komplexnost našich služeb a nemusíte si zajišťovat služby dalších osob či společností. Postaráme se o vás i celý váš případ s profesionální jistotou. Kontaktujte nás buď prostřednictvím našich stránek, telefonicky nebo přímo v naší advokátní kanceláři v Brně.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

Nejdůležitější právní předpisy používané v trestním řízení:

  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, platný do 31.12.2009,
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Instituty trestního práva upravuje řada dalších právních předpisů:

  • zákon č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení,
  • zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně souvisejících zákonů,
  • zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
  • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
  • zákon č. 184/1964 Sb., kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů (ve spojitosti s II. světovou válkou),
  • ust. § 5 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu,
  • amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky, vydaná na základě ust. čl. 63 odst. 1 písm. j) Ústavy ČR,
  • mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a kterými je Česká republika vázána, a proto jsou součástí právního řádu.
Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy.

 

V praxi rozlišujeme:

Proč využít služeb advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno v oblasti trestního práva?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti (specialisté na trestní právo) se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
 4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý, byl proti dalším souvisejícím zájmům klienta, či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím na dosažený výsledek. Nejlepší právník na trestní právo je totiž ten, který je, mimo jiné své přednosti, zcela transparentní a upřímný ke svému klientovi, což naši právníci ctí na základě našeho interního kodexu.

Nejlepší právník na trestní právo je ten, který má potřebné zkušenosti, kontakty na specialisty v podoblastech trestního práva a umí správně argumentovat s využitím možností legislativy, kterou zná dokonale (nastudoval pro daný trestní případ).

Rychlý kontakt pro zájemce o advokátní/právní služby pro oblast trestního práva

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - vaše advokátní kancelář se specializací na trestní právo.

---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...

 

-------------

Tematické určení obsahu této stránky: právník na trestní právo, trestní právo advokát, právník trestní právo, nejlepší právník na trestní právo Brno, advokát trestní právo. Dále také: advokátní kancelář trestní právo, nejlepší advokát trestní právo, advokát Brno trestní právo, advokátní kancelář Brno trestní právo, nejlepší právník na trestní právo Brno. Všechny výše uvedené výrazy charakterizují zaměření našich služeb.