Trestní právo Brno

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí kvalifikované právní poradenství a služby nejen v oblasti správního práva , obchodního práva , ale také trestního právaTrestní právo je jedno z odvětví práva veřejného a zabývá se trestnými činy a sankcemi za jejich spáchání.

Komplexní služby v oblasti trestního práva

Nabízíme vám své znalosti a dlouholeté zkušenosti, které vám v oblasti trestního práva jistě pomohou. Každému případu a jeho problému věnujeme maximum času, úsilí, zkušeností a znalostí. Našim cílem je zajistit klientům co nejlepší a nejpřijatelnější výsledek případu. V úseku trestního práva nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů - podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených. Pokud jste byli již obviněni z trestného činu je žádoucí kontaktovat odborníky a nečekat až se vše ,,nějak˝ vyřeší. Vždy je nutné vnést do situace vlastní iniciativu. Pokud do celého případu zainteresujete profesionály v oboru trestního práva, je možné hájit vaše práva před soudy všech stupňů. Máme dostatečně dlouhou praxi a zkušenosti, abychom mohli nejen provádět kvalifikovaně poradenskou činnost, ale také obhajovat své klienty u soudu.

Zabýváme se také vypořádáním obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností. Dále pak také alternativními způsoby řešení vztahů trestního práva a v neposlední řadě také podmíněným zastavením trestního stíhání. Vždy hledáme nejlepšího řešení trestního řízení pro našeho klienta.

Brno - Trestní právo
Trestní právo Brno

Konkrétní služby:

 1. zastupování poškozeného v trestním řízení (Brno),
 2. příprava a podávání trestních oznámení (Brno),
 3. obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení (Brno),
 4. zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (Brno),
 5. zastupování v přípravném řízení (Brno),
 6. zastupování poškozených a obrana jejich práv (Brno),
 7. alternativní řešení případů trestního práva (Brno),
 8. zastupování v řízeních o přestupcích (Brno),
 9. obhajoba obviněných v trestním řízení (Brno),
 10. řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti (Brno),
 11. posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků (Brno),
 12. právní poradenství obětem trestných činů a další služby.

Obraťte se na nás se svou situací a my uděláme maximum pro ochranu vašich práv. Spolupracujeme se soudními znalci, exekutory a dalšími odborníky. Díky této spolupráci se můžete spolehnout na komplexnost našich služeb a nemusíte si zajišťovat služby dalších osob či společností. Postaráme se o vás i celý váš případ s profesionální jistotou. Kontaktujte nás buď prostřednictvím našich stránek, telefonicky nebo přímo v naší advokátní kanceláři v Brně.