Pracovní spor

Pracovní spor
Více informací na
+420 541 219 135

Jedná se o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Projednávají je a rozhodují o nich soudy v občanském soudním řízení. V prvním stupni o nich rozhodují okrasní soudy, příslušné dle obecného soudu žalovaného, tedy soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště. Soudního řízení se zpravidla účastní i laičtí přísedící, kteří jsou většinou zástupci odborné veřejnosti či odborové organizace. Jedná se o jediný případ, kdy v soukromoprávním řízení u nás mohou vystupovat neprofesionální soudci.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz