ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO

VÍTÁ VÁS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO <br><br> VÍTÁ VÁS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o.

Dovolujeme si vám představit naši advokátní kancelář se sídlem v Brně. Jsme renomovaná advokátní kancelář, terá poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc s důrazem na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní, pracovní a rodinné právo. Jsme právními zástupci několika realitních společností, přičemž naše advokátní kancelář díky tomu patří k předním specialistům v oblasti problematiky právních vztahů k nemovitostem. Prostřednictvím našich specializovaných právních spolupracovníků vám poskytneme ty nejodbornější advokátní služby.

Nabízíme jak placenou konzultační právní poradnu nebo analýzy, tak i komplexní zastupování v kauzách před soudy a jinými stáními orgány. Jsme advokátní kancelář, která si klade za cíl maximálně uspokojit zájmy svých klientů. Volíme nejvhodnější právní prostředky a praxí ověřené postupy k dosažení žádaného výsledku, který je pro nás stejně tak důležitý, jako pro klienta.

Profesionální právní služby advokátní kanceláře

Dbáme na to, abychom klientovi poskytli odbornou a profesionální právní pomoc směřující co nejpřímější cestou k dosažení kýžených výsledků. Proto vždy analyzujeme jednotlivé případy nejen na základě důkladného nastudování právních předpisů, ale rovněž akcentujeme judikaturu soudů, která uvádí psané právo v praxi. Naši advokáti pro účely zabezpečení všestranného právního zatoupení spolupracují s notáři, znalci, exekutory a dalšími odborníky v příslušném odvětví. Celá Advokátní kancelář Brno - COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. se v případě potřeby zapojuje do rozsáhlejších právních případů.

Více o advokátní praxi na stránkách České advokátní komory.

DATA | monika_tesarova_advokatni_kancelar_brno.jpg
Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová),
advokátka
DATA | michaela_kubikova_advokat_brno.jpg
Mgr. Michaela Kubíková,
advokátka

Proč Advokátní kancelář Brno - COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ?

Naše advokátní kancelář je proslulá precizní přípravou

Být detailně připraven znamená velkou výhodu nejen v právních sporech. Proto vstupní přípravě a nastudování požadavku klienta nebo řešené situaci věnuje naše právnická kancelář abnormální pozornost. Jsme precizní, a precizní výstupy tudíž klientovi i předkládáme. I když známe situaci, která se jeví jako běžná a již tolikrát námi řešená, i přes to z důvodu eliminace podcenění věnujeme přípravě odpovídající čas. Jsme svědomití a vyplácí se nám to ve spokojenosti našich klientů, kteří naši advokátní kancelář dále doporučují svým známým. Důvěřujte nám, nebudete zklamáni.

Právní poradna Brno
Interiér advokátní kanceláře C&K Brno

Zkušenosti advokátní kanceláře

Rozsáhlé zkušenosti advokátní kanceláře jsou základem schopnosti najít vždy nejlepší řešení, v co nejkratším čase a s minimem zařizovacích investic. Jsme za celou naši advokátní kancelář rádi, že z tohoto širokého zdroje našich dosavadních zkušeností můžeme čerpat při rozhodování o postupu kroků, které v zájmu klienta provedeme. S pomocí zkušeností umí pracovníci naší advokátní kanceláře velmi přesně odhadnout výsledky, připravit se na možné komplikace, eliminovat budoucí rizika, díky čemuž šetříme peníze klienta a dokážeme nabídnout vysokou úspěšnost servisu naší advokátní kanceláře s ohledem na zájmy klienta.

Ctíme upřímnost ke klientovi

Zdá se vám tento argument jasnou věcí? Ano, mělo by to tak být a u nás také je. Kdokoliv z pracovníků naší advokátní kanceláře k vám bude upřímný i v momentě, kdy po nás chcete kroky, které z dlouhodobého pohledu nebo s ohledem na finální výsledek vašeho právního případu nejsou ve vašem zájmu žádoucí. Zbytečně vás nepoženeme do sporů, kde to sice dle vašeho subjektivního úsudku na první pohled vypadá, že jste zcela v právu, přestože tomu reálně je naopak. Raději si dáme práci s tím, že vám situaci komplexně vysvětlíme, a to racionálně a s chladnou hlavou. I to je jednání v zájmu klienta, nikoliv opatrnost. Snahou naší advokátní kanceláře je ochránit vaše osobní, právní a finanční zájmy. Zajistit, aby případ byl co nejrychleji vyřešen.

Získáváme pro klienta maximum možného

Máme komplexní pohled na věc, proto naše advokátní kancelář řeší případy i s ohledem na přesah do vaší daňové či podnikové problematiky apod. V rámci sporů u soudů vymáháme náklady na vaše zastupování po neúspěšné protistraně. Řešíme s velkou úspěšností i rozvodové případy, opatrovnictví apod.

Kde nás najdete?

Od 1. května 2010 sídlí Advokátní kancelář Brno - COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. na ulici Bohunická 55, Brno – Horní Heršpice, kde mají naši klienti možnost bez problému zaparkovat svůj vůz.

Těšíme se na spolupráci,

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová)
Mgr. Michaela Kubíková

advokátní kanceláře v Brně
Advokátní kancelář se sídlem v Brně

Odborná specializace našich advokátů:

 

Protože sídlíme v Brně, služby právní kanceláře poskytujeme prioritně klientům z Jižní Moravy. Samozřejmě naše právnická kancelář neodmítá ani klienty z jiných lokalit. Pokud máte o naše advokátní služby zájem, rádi vás naše právnická kancelář bude zastupovat, ať jste kdekoliv. Naši advokáti vás rádi navštíví u vás doma či v sídle firmy. Zastupování před soudem a orgány státní správy provádíme celorepublikově.

Rychlý kontakt na advokátní kancelář

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Sídlo advokátní kanceláře: Bohunická 55, Brno, Česká republika
Telefon na právní kancelář: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 
 
Na spolupráci se těší vaši zkušení a spolehliví advokáti z Brna.
 
 
----------------------------------
 
Rozšiřující informace k problematice poskytování advokátních služeb: Česká advokátní komora, nebo viz Wikipedie: advokátní kancelář.

V České republice je provoz advokátních služeb, tedy advokátních kanceláří, upraven zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Z něj plyne, že:

  1. Advokátní kancelář musí být vedená advokátem, který má advokátní licenci udělovanou Českou advokátní komorou. Advokát musí splnit určité vzdělávací, odborné a etické požadavky, a absolvovat advokátní zkoušku.
  2. Advokátní kanceláře jsou členem České advokátní komory, která je pověřena regulací advokacie v České republice. Advokátní komora má na starosti například etické normy, dohled nad advokáty a ochranu práv klientů.
  3. Advokátní kancelář je povinna mít uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, které chrání klienty v případě případných problémů způsobených advokátem v rámci výkonu advokátních služeb.
  4. Advokátní kancelář musí dodržovat etické normy stanovené Českou advokátní komorou. To zahrnuje například povinnost zachovávat mlčenlivost, jednat v nejlepším zájmu klienta, nepřijímat střety zájmů a zachovávat si nezávislost a integritu.
 
-----------------------------
Tematická specifikace našich služeb: advokátní kancelář Brno, právní kancelář Brno, realitní advokát, realitní právník, advokátní služby Brno, právní služby Brno, advokát Brno, advokátka Brno. Dále také: Monika Coufalová advokát, Michaela Kubíková advokát.