Nový občanský zákoník a sousedské vztahy

Nový občanský zákoník a sousedské vztahy
Nejsou Vaše sousedské vztahy ideální. Řešíte různé situace v rámci vašich sousedských vztahů a případně přemýšlíte i o právní radě či právní pomoci advokátní kanceláře? Sousedské právo máme v malíčku.

Níže Vám přinášíme informace o nejčastějších problémech, které řešíme v rámci sousedských vztahů našich klientů.

Bydlení a sousedské vztahy

Mít vlastní dům se zahradou je jistě snem většiny z nás. Obraz idylického bydlení však může narušit nepříjemný a nevyzpytatelný soused, který nedbá na druhé a obtěžuje a znesnadňuje svým jednáním život ostatním. Návod, jak se bránit, popřípadě jak rozdělit práva a povinnosti v rámci sousedských vztahů, přináší občanský zákoník.

Rozumíme sousedskému právu

Nejprve si je nutno uvědomit, že vlastnictví k pozemku není v pravém slova smyslu absolutní. Vlastník se nemůže chovat naprosto autoritářsky a rušit či zasahovat svými právy do práva jiných osob (vlastníků sousedních pozemků). Tato skutečnost se nejvíce projevuje v povinnosti zabránit vnikání odpadů, vody, kouře, prachu, ale i hluku (tzv. imise) na cizí pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům. Tímto by se tudíž měly řídit i standardní sousedské vztahy.

Stejně tak je zakázáno přímo přivádět imise na sousední pozemek. Pokud Váš soused i přes výtky z Vaší strany své povinnosti porušuje, je možné se domáhat u soudu vyřešení sporných sousedských vztahů a odstranění závadného stavu v sousedských právech.

Pokud se soused nestará o stromy na svém pozemku a nezastřihuje je, jste oprávnění v příhodné roční době odstranit větve a kořeny přesahující na Váš pozemek. K tomuto se váže povinnost vlastníka pozemku, je-li pro to rozumný důvod, nevysazovat stromy v blízkosti hranice sousedního pozemku. Předejdete tak problémům, které mohou kazit dobré sousedské vztahy. Zákon podpůrně určuje tuto vzdálenost podle obvyklé výšky stromů, a to na 1,5 metrů a 3 metry od společné hranice.

Vlastníci pozemků jsou povinni strpět vstup třetí osoby na svůj pozemek. Jedná se o případy, kdy se na pozemku ocitne cizí věc, popřípadě na pozemek vnikne cizí zvíře. Majitel této věci či zvířete je oprávněn na pozemek vstoupit a věc či zvíře s sebou odvést.

Sousedské právo a občanský zákoník

Občanský zákoník upravuje v rámci sousedských vztahů specifické způsoby nabytí vlastnického práva . Jedná se o nabytí vlastnictví k plodům spadlým ze stromů a keřů na sousedním pozemku a o nabytí vlastnictví k roji včel, který vletěl do cizího úlu.

V rámci sousedského práva řešíme také:

  • rozhrady
  • nezbytné cesty
  • vyvlastnění a omezení práva

 

Pokud máte specifické sousedské vztahy, nebo řešíte zvláštní sporné situace, pomůže Vám naše právní poradna. Rozhodně doporučujeme v určitých komplikovaných případech vyhledat služby právníka nebo advokáta se specializací na sousedské vztahy.

 

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na občanské právo.

 

--------------------
Tematická specifikace obsahu stránky: sousedská práva, sousedské vztahy, sousedské právo.