Rodinné právo – Brno

Rodinné právo – Brno
Nabízíme vám právní služby pro oblast rodinného práva. Pokud potřebujete řešit rodinné právo s přímou konzultací v Brně, pak jsme připraveni vám pomoci. Naši advokátní kancelář se specializací na rodinné právo najdete na adrese Bohunická 517/55, Brno.

V rámci rodinného práva poskytujeme

 • Vedení právní sporů a procesů – rodinné právo (Brno).
 • Dlouhodobé poradenství – rodinné právo (Brno).
 • Jednorázová konzultace – rodinné právo (Brno).

Specializujeme se v oblasti rodinného práva na:

 1. Řešení předmanželských smluv.
 2. Úpravu majetkových vztahů mezi manžely.
 3. Řešení opatrovnického řízení.
 4. Vedení sporů ohledně určení/popření otcovství.
 5. Rozvodová řízení.
 6. Zajištění pěstounské péče, osvojení a svěření dětí.
 7. Problematiku vyživovací povinnosti.

Rodinné právo řeší tyto problematiky:

 • Manželstvía registrované partnerství
 • Manželské majetkové případy
 • Otcovství a příbuzenství
 • Péče o dítě a jeho jiné formy
 • Výživné
 • Opatrovnické právo

Manželské majetkové právo

Společné jmění manželů je v současné době upraveno v § 143 – 151 občanského zákoníku, nikoli tedy v zákoně o rodině. Podle NOZ je manželské majetkové právo zařazeno do části druhé, k právu rodinnému. Snoubencům i manželům nová úprava umožňuje lépe si uspořádat své majetkové poměry vzhledem k svým potřebám.

Vedle majetkového režimu zákonného (§ 709 – 715 NOZ) a režimu založeného rozhodnutím soudu (§ 724 – 728 NOZ) tak existuje i modifikovaný majetkový režim dohodnutý mezi snoubenci nebo manžely ve smlouvě (§ 716 – 723 NOZ), který může spočívat v režimu:

 • Oddělených jmění (ustanovení § 729 – 730 NOZ)
 • Vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství
 • Rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu

S majetkovými definicemi v rámci vzniku či zániku manželství vám do detilu pomůžeme.

Proč rodinné právo (Brno) řešit právě s námi?

Naši advokáti specializující se na rodinné právo mají zkušensoti z mnoha různorodých případů, které patří do oblasti rodinného práva. Pokud tedy chcete mít jistotu, že váš případ skončí úspěšně a vy dosáhnete svých požadavků, pak nás kontaktujte. První konzultační setkání při řešení vašeho případu poskytujeme zdarma. Během této konzultace nám sdělíte podstatu problému či vaše požadavky. Jelikož máme dlouholetou praxi v oblasti rodinného práva, dokážeme vám okamžitě nastínit možné varianty řešení.

Poslední velkou výhodou je fakt, že za naše právní služby zaplatíte odpovídající částku, nečekejte tedy předražené právní služby ve stylu velkých advokátních kanceláří.

Rádi vám pomůžeme!

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - specialisté na rodinné právo Brno

Advokátní kancelář Brno

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu "rodinné právo":

Podle Nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) se dříve používané spojení způsobilost k právním úkonům nazývá nově svéprávnost. Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Její hlavní těžiště spočívá v zákoně č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu ...
Jak uspět u rozvodu v co největší míře s ohledem na vaše požadavky vůči protistraně? Dobrý rozvodový právník je základem úspěchu. Využijte službu „rozvodový právník Brno“, díky níž si ušetříte starosti a zbytečné komplikace v rozvodovém řízení ...
Předmanželské smlouvy modifikují zákonem předpokládaný stav jmění manželů, společného bydlení, ale i jiných náležitostí, na kterých se budoucí manželé před vstupem do manželství dohodnou ...

 

----------------------

Tematické určení obsahu této stránky: rozvodový právník Brno, advokát rodinné právo, právník Brno rodinné právo, advokáti na opatrovnické právo Brno, specialista na rodinné právo, manželské majetkové právo.