Občanskoprávní spor

Občanskoprávní spor
Více informací na
+420 541 219 135

Jedná se o spor vzniklý z porušení práv a povinností vyplývajících ze soukromého práva, tedy z občanskoprávních, obchodně právních, pracovně právních a rodinně právních poměrů. Rozhoduje se v občanském soudním řízení, kdy soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně. Jelikož se jedná o spor, figurují zde dvě sporné strany s opačnými zájmy, které jsou v protichůdném, kontradiktorním postavení. Většinou je označujeme jako strana žalovaná a žalující. Tento spor vzniká většinou na základě porušení právních povinností nebo zásahu do soukromých práv jednou stranou vůči straně druhé. Občanskoprávní spory se zahajují většinou na základě podání žaloby k soudu, v určitých případech je též zahajuje soud sám z úřední povinnosti. V těchto sporech figurují i právní zástupci vymezených stran – např. advokátní kancelář, která hájí zájmy účastníka. Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz