Poradenství v oblasti občanského práva

Poradenství v oblasti občanského práva
Více informací na
+420 541 219 135

Občanské právo představuje soukromoprávní odvětví českého právního řádu. Upravuje nejdůležitější oblasti právní praxe, jakož jsou například vnik, změna, zánik závazků, dědické právo, nabývání a převod vlastnického práva či statusové otázky fyzických a právnických osob.

Advokátní kancelář (Brno) pak poskytuje široké poradenství v jednotlivých občanskoprávních oblastech, například formou konzultací, sepisování a úschov listin či zastupování v občanskoprávních sporech a jiných záležitostech v soudním řízení.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!

 Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz