Zastupování před soudem

Zastupování před soudem
Více informací na
+420 541 219 135
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...

Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení. Advokát (Brno) je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.

V rámci dovolacího řízení před Nejvyšším soudem (platí i pro samotný soupis dovolání) i v rámci řízení před Ústavním soudem musí být účastník advokátní kanceláří (Brno) zastoupen povinně. Procesní úkony pak soud činí pouze vůči advokátu, účastníku řízení se doručuje jen tehdy, pokud se má osobně dostavit před soud či jinak poskytovat součinnost v řízení.

Jsme připraveni hájit vaše práva. Zastupování před soudem řešíme pro naše klienty na denní bázi. Využijte naše dlouholeté zkušenosti nabyté v řadě úkonů zastupování před soudem, které jsme již absolvovali.

Rychlý kontakt pro zájemce o službu "zastupování před soudem":

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 
Placená právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!
 

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: zastupování u soudu, právník zastupování, soudní zastupování, advokát zastupování, zastupování před soudem.