Zastupování před soudem

Zastupování před soudem
Více informací na
+420 541 219 135

Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení. Advokát (Brno) je oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem. V rámci dovolacího řízení před Nejvyšším soudem (platí i pro samotný soupis dovolání) i v rámci řízení před Ústavním soudem musí být účastník advokátní kanceláří (Brno) zastoupen povinně. Procesní úkony pak soud činí pouze vůči advokátu, účastníku řízení se doručuje jen tehdy, pokud se má osobně dostavit před soud či jinak poskytovat součinnost v řízení. 
Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz