Úprava styku rodičů s dětmi

Úprava styku rodičů s dětmi
Více informací na
+420 541 219 135
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...

Úprava styku s dítětem

Úprava styku s dítětem obvykle zahrnuje určení, jak často a za jakých okolností bude mít jeden z rodičů (nebo jiná osoba) právo se s dítětem setkávat a trávit čas. Tyto podmínky mohou být stanoveny v rámci rozsudku soudu, dohody mezi rodiči nebo jinými závaznými dokumenty. Úprava styku s dítětem by měla respektovat nejlepší zájmy dítěte a zajišťovat jeho bezpečnost a dobrý vývoj. Tyto podmínky mohou být upraveny v průběhu času, pokud dojde ke změnám v životní situaci nebo potřebách dítěte.

Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem. Dalším nesporným přínosem nového občanského zákoníku je i výslovné zakotvení povinnosti rodiče, jemuž je dítě svěřeno do péče, připravit dítě na styk s druhým rodičem, tento styk řádně umožnit a s druhým rodičem spolupracovat.

Dále se též výslovně uvádí i další pravidla, která by však s ohledem na zájmy dítěte měli rodiče dodržovat za každých okolností, a to zejména dítě proti druhému rodiči nepopuzovat, například že „rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje.“ Pokud i přes vše výše uvedené rodiče nejsou schopni dosáhnout dohody o úpravě styku s dítětem, nový občanský zákoník umožňuje, aby styk rodiče s dítětem upravil soud, a to jak v případě, kdy rodiče dohody nedosáhnou, tak v případě, kdy takový postup vyžadují zájmy dítěte či poměry v rodině.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Placená právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt pro řešení problematiky úpravy styku rodičů s dětmi:

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: úprava styku, úprava styku s dítětem, úprava styku rodičů s dětmi.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.