Zastupování v přestupkovém řízení

Zastupování v přestupkovém řízení
Více informací na
+420 541 219 135

V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení. Advokát (Brno) pak činí úkony namísto klienta, jemu jsou též doručovány všechny písemnosti a procesní úkony soudu. Aby mohl advokát efektivně zastupovat klienta, je třeba doložit předvolání k přestupkovému řízení a další související doklady.

Postup soudu i jednotlivých účastníků řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz