Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku

Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
Více informací na
+420 541 219 135

Pojem „běžný obchodní styk“ není zákonem nijak definován. Při absenci zákonné definice je dalším logickým zdrojem výkladu tohoto pojmu judikatura. Nejvyšší soud se o výklad pokusil již několikrát, ne vždy však se stejným výsledkem. Bylo například konstatováno, že běžný obchodní styk zahrnuje pouze takové činnosti, které odpovídají předmětu podnikání společnosti, což je především činnost zapsaná jako předmět podnikání společnosti v obchodním rejstříku.

Pohledávky, tedy oprávněné nároky, pak vznikají subjektům v běžném obchodním styku v souvislosti s jejich obchodní činností. Pokud dlužník neplní, co plnit má, je pak na věřiteli, který má pohledávku, aby ji vymáhal soudní cestou. Za tímto účelem se může obrátit na advokátní kancelář, která mu poskytne odbornou pomoc a právní poradenství.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!

 Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz