Občanské právo Brno

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí komplexní právní poradenství, znalosti a zkušenosti v rozsáhlé oblasti občanského práva. Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí občanského práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni. Občanské právo se vztahuje na základní otázky práva soukromého (občanskoprávní vztahy) a vlastnického práva. Zahrnuje úpravu věcných a závazkových práv a v neposlední řadě řeší otázky práva dědického. Občanské právo se řídí občanským zákoníkem, který je pro tuto oblast práva základním pramenem.

Pokud máte problém v oblasti občanského práva, kontaktujte naši advokátní kancelář v Brně. Potřebujete koupit, darovat či pronajmout nemovitost? Obraťte se na nás. Zabezpečujeme veškeré právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem. Připravíme vám potřebné smlouvy rychle a v profesionální kvalitě. Vypracujeme prohlášení vlastníka budovy a smlouvu o převodu jednotek do osobního vlastnictví. Svým klientům nabízíme advokátní úschovu peněz a jejich vyplácení po splnění všech vzájemně dohodnutých podmínek. Připravíme vám či upravíme smlouvy podle současných požadavků a vypracujeme dohody tak, aby byly funkční. V dnešní době je potřeba kvalitních smluv velmi vysoká. Prostřednictvím dobře sestavené smlouvy se všemi náležitostmi je vždy snazší domoci se svých práv.

Brno - Občanské právo
Občanské právo Brno

Pro klienty zajišťujeme:

 1. právní služby v oblasti nemovitostí (Brno),
 2. právní služby ve věcech spoluvlastnických a majetkových (Brno),
 3. právní služby ve věci vymáhání pohledávek (Brno),
 4. zastupování klientů před soudy všech stupňů (Brno),
 5. porady a konzultace v občanskoprávních věcech a občanskoprávních vztazích (Brno),
 6. právní služby v dědických řízeních (Brno),
 7. zastupování při mimosoudním řešení sporů (Brno),
 8. sepis a posuzování smluv, dohod (Brno),
 9. vymáhání nároků vycházejících z občanskoprávních smluv (Brno),
 10. kompletní poradenství v oblasti občanského práva (Brno),
 11. zastupování klientů v exekučním řízení (Brno),
 12. žaloby v občanskoprávních sporech (Brno),
 13. řešení manželských sporů (Brno),
 14. zastupování klientů v rozvodovém řízení (Brno),
 15. zastupování klientů v dědickém řízení a další služby.

Vymáhání pohledávek

Ve své praxi se často setkáváme s potřebou vymáhání pohledávek. Této činnosti věnujeme velmi mnoho času a zkušeností. K vaší spokojenosti pohledávky úspěšně vymáháme. Nezapomeňte však, že úspěšnému vymáhání pohledávek předchází kvalitně sepsaná smlouva. Proto nepodceňujte potřebu písemné smlouvy, ve které jsou uvedeny veškeré důležité náležitosti. Své klienty zastupujeme také před soudy v občanskoprávních sporech a dědických řízeních. Obraťte se na nás s důvěrou také v problematice závěti.

Profesionální právní poradenství

Ke každému případu v rámci občanského práva přistupujeme diskrétně, věnujeme mu dostatek pozornosti a času. Řešíme hmotné i procesní občanské právo. Našim cílem je maximální uspokojení potřeb klienta. Navštivte osobně naši advokátní kancelář v Brně a přesvědčte se o profesionalitě nabízeného právního poradenství. Jednáme rychle a spolehlivě chráníme zájmy svých klientů.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

Nejčastěji řešené občanskoprávní vztahy:

Proč využít služeb advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
 4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.

 

Základní zásady občanského práva definuje občanský zákoník ve svém § 3 takto:

 

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon pro řešení otázek občanského práva: +420 541 219 135
 

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - vaši specialisté na občanské právo.

 

--------------

Tematické určení obsahu této stránky: advokát občanské právo, právník občanské právo, občanské právo Brno.

---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Věcná břemena představují věcná práva k věcem cizím. Nový občanský zákoník v souvislosti s věcnými břemeny hovoří o služebnostech. Služebnost se nabývá smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena...
Přestože věci spojené se závětí nemusí být často radostné, i otázku závěti je třeba velmi důsledně a pečlivě řešit. Od 1. 1. 2014, kdy byl vydán nový občanský zákoník, se řada věcí spojených se závětí změnila.
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
Zastupování v dědickém řízení? V dědickém řízení, tak jako ve většině soukromoprávních sporů, se může nechat klient zastoupit advokátem na základě písemné plné moci pro celé řízení ... Zajišťujeme právní služby při řešení dědictví.
Ptáte se, jak řeší nový občanský zákoník (2014) výživné? Je pro Vás problematika výživného neprůhledná či řešíte nějaké specifické problémy? O povinnosti výživného a související problematice se dozvíte zde.
Nový občanský zákoník výslovně zakotvuje právo dítěte, které je v péči jen jednoho rodiče, se s druhým rodičem stýkat a současně právo tohoto druhého rodiče stýkat se s dítětem ...
Hledáte web, kde budete moci stáhnout nový občanský zákoník pro rok 2014? Rádi vás nasměrujeme. Řada věcí se v novém občanském zákoníku mění a je třeba být dostatečně informován. Z tohoto důvodu vám poskytujeme odkaz na nový občanský zákoník ke stažení.
Nejsou Vaše sousedské vztahy ideální. Řešíte různé situace v rámci vašich sousedských vztahů a případně přemýšlíte i o právní radě či právní pomoci advokátní kanceláře? Sousedské právo máme v malíčku.
Od nového roku 2014 došlo v oblasti nájemních vztahů a nájemních smluv k několika podstatným změnám s ohledem na nový občanský zákoník. V textu níže vás seznámíme s hlavními rozdílnostmi, které odlišují nájemní smlouvy před rokem 2014 od nájemních smluv nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014).