Občanské právo Brno

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí komplexní právní poradenství, znalosti a zkušenosti v rozsáhlé oblasti občanského práva. Poskytujeme pouze kvalifikované právní služby a informace týkající se všech oblastí občanského práva. Neustále sledujeme připravované právní předpisy tak, abychom nabízeli stále aktuální služby na nejvyšší možné úrovni. Občanské právo se vztahuje na základní otázky práva soukromého (občanskoprávní vztahy) a vlastnického práva. Zahrnuje úpravu věcných a závazkových práv a v neposlední řadě řeší otázky práva dědického. Občanské právo se řídí občanským zákoníkem, který je pro tuto oblast práva základním pramenem.

Pokud máte problém v oblasti občanského práva, kontaktujte naši advokátní kancelář v Brně. Potřebujete koupit, darovat či pronajmout nemovitost? Obraťte se na nás. Zabezpečujeme veškeré právní služby v oblasti právních vztahů k nemovitostem. Připravíme vám potřebné smlouvy rychle a v profesionální kvalitě. Vypracujeme prohlášení vlastníka budovy a smlouvu o převodu jednotek do osobního vlastnictví. Svým klientům nabízíme advokátní úschovu peněz a jejich vyplácení po splnění všech vzájemně dohodnutých podmínek. Připravíme vám či upravíme smlouvy podle současných požadavků a vypracujeme dohody tak, aby byly funkční. V dnešní době je potřeba kvalitních smluv velmi vysoká. Prostřednictvím dobře sestavené smlouvy se všemi náležitostmi je vždy snazší domoci se svých práv.

Brno - Občanské právo
Občanské právo Brno

Pro klienty zajišťujeme:

 1. právní služby v oblasti nemovitostí (Brno),
 2. právní služby ve věcech spoluvlastnických a majetkových (Brno),
 3. právní služby ve věci vymáhání pohledávek (Brno),
 4. zastupování klientů před soudy všech stupňů (Brno),
 5. porady a konzultace v občanskoprávních věcech (Brno),
 6. právní služby v dědických řízeních (Brno),
 7. zastupování při mimosoudním řešení sporů (Brno),
 8. sepis a posuzování smluv, dohod (Brno),
 9. vymáhání nároků vycházejících z občanskoprávních smluv (Brno),
 10. kompletní poradenství v oblasti občanského práva (Brno),
 11. zastupování klientů v exekučním řízení (Brno),
 12. žaloby v občanskoprávních sporech (Brno),
 13. řešení manželských sporů (Brno),
 14. zastupování klientů v rozvodovém řízení (Brno),
 15. zastupování klientů v dědickém řízení a další služby.

Vymáhání pohledávek

Ve své praxi se často setkáváme s potřebou vymáhání pohledávek. Této činnosti věnujeme velmi mnoho času a zkušeností. K vaší spokojenosti pohledávky úspěšně vymáháme. Nezapomeňte však, že úspěšnému vymáhání pohledávek předchází kvalitně sepsaná smlouva. Proto nepodceňujte potřebu písemné smlouvy, ve které jsou uvedeny veškeré důležité náležitosti. Své klienty zastupujeme také před soudy v občanskoprávních sporech a dědických řízeních. Obraťte se na nás s důvěrou také v problematice závěti.

Profesionální právní poradenství

Ke každému případu v rámci občanského práva přistupujeme diskrétně, věnujeme mu dostatek pozornosti a času. Řešíme hmotné i procesní občanské právo. Našim cílem je maximální uspokojení potřeb klienta. Navštivte osobně naši advokátní kancelář v Brně a přesvědčte se o profesionalitě nabízeného právního poradenství. Jednáme rychle a spolehlivě chráníme zájmy svých klientů.