Zastupování v dědickém řízení

Zastupování v dědickém řízení
Více informací na
+420 541 219 135

V dědickém řízení, tak jako ve většině soukromoprávních sporů, se může nechat klient zastoupit advokátem na základě písemné plné moci pro celé řízení. Advokát pak činí procesní úkony jménem a na účet účastníka, jsou mu též doručovány všechny důležité soudní písemnosti, pokud není stanoveno, že se musí doručovat přímo účastníkovi. Dědické řízení probíhá před notářem, který v jeho rámci vykonává činnost soudu jako soudní komisař. 

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz