Zastupování v dědickém řízení

Zastupování v dědickém řízení
Více informací na
+420 541 219 135
Zastupování v dědickém řízení? V dědickém řízení, tak jako ve většině soukromoprávních sporů, se může nechat klient zastoupit advokátem na základě písemné plné moci pro celé řízení ... Zajišťujeme právní služby při řešení dědictví.

V dědickém řízení, tak jako ve většině soukromoprávních sporů, se může nechat klient zastoupit advokátem na základě písemné plné moci pro celé řízení. Advokát pak činí procesní úkony jménem a na účet účastníka, jsou mu též doručovány všechny důležité soudní písemnosti, pokud není stanoveno, že se musí doručovat přímo účastníkovi. Dědické řízení probíhá před notářem, který v jeho rámci vykonává činnost soudu jako soudní komisař. Nechte se zastoupit v dědickém řízení zkušeným právníkem, abyste měli jistotu hladkého průběhu řízení. Využijte dílčí i kompletní právní služby v dědictví. 

V případě potřeby bližších informací ohledně služby "právní zastupování v dědickém řízení" kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.


Co je dědické řízení?

Dědické řízení je soudní řízení, ve kterém se řeší otázky vzniku a rozsahu dědických práv a povinností po zemřelé osobě, jakož i otázky, kdo je oprávněn dědictví převzít a za jakých podmínek. Cílem dědického řízení je určit dědice a stanovit jejich práva a povinnosti vůči dědictví.

Kontakt pro domluvu ohledně zastupování v dědickém řízení:

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 
Klienti tuto službu hledají online přes výrazy: právní služby dědictví, zastupování v dědickém řízení, vyřízení dědictví, právník dědictví, advokát dědictví.