Obchodní právo Brno

Mezi další služby naši advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková s.r.o. patří také problematika obchodního práva. Svým klientům z Brna a okolí nabízíme kompletní právní poradenství a konkrétní úkony vztahující se k oblasti obchodního práva. Naše advokátní kancelář vykazuje vysokou úspěšnost při vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku. Nezapomeňte, že kvalitní smlouva je základem pro úspěšné vymáhání pohledávek. Vyvarujte se telefonickým a ústním dohodám, v rámci obchodního práva se toto těžko prokazuje. Vždy je průkaznější písemná smlouva než ústní dohoda.

Zajistíme pro vás:

  1. vedení právní agendy podnikatelů - společností i fyzických osob (Brno),
  2. zakládání obchodních společností všech typů (Brno),
  3. likvidace obchodních společností (Brno),
  4. smluvní agenda pro podnikatele (Brno),
  5. poradenství, konzultace ve věci obchodního práva (Brno),
  6. zastupování v řízeních před soudy, rozhodčími a správními orgány (Brno),
  7. zastupování při mimosoudním projednávání obchodněprávních sporů (Brno),
  8. právní rozbory (Brno),
  9. vymáhání pohledávek z obchodního styku a další služby.

Brno - obchodní právo
Obchodní právo Brno

Odborné poradenství v oblasti obchodního práva

Jste z Brna a potřebujete řešit případ spadající do oblasti obchodního práva? Svěřte tuto důležitou záležitost našim specialistům. Poskytneme vám odborné poradenství v oblasti zakládání obchodních společností a družstev. Zde je velmi vhodné obrátit se na odborníky, kteří se s touto problematikou systematicky zabývají a neustále se v ní vzdělávají. Budeme pro vaši nově vznikající společnost či družstvo bohatou studnicí nejen informací, které vám pomohou vyvarovat se zbytečných chyb. Zastupujeme také společníky ve společenských záležitostech a připravujeme rozhodnutí společníků. Pro společnosti realizujeme valné hromady spolu s platným zaznamenáním usnesení valných hromad. Jsme schopni vám na místě posloužit ve smyslu zachování práva. Nabízíme možnost úschovy cenných papírů a jiných důležitých listin. Své klienty zastupujeme v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem.

Obchodní právo Brno – kompletní služby

Nabízíme také další služby v oblasti obchodního práva (Brno a okolí) včetně zastupování v rejstříkových věcech, jako jsou zápisy, změny a doplnění do obchodního rejstříku. V oblasti insolvenčního práva se specializujeme na podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a oddlužení. Máme potřebné nástroje v závazkových vztazích obchodního práva.

Komunikujeme a spolupracujeme s notáři, exekutory, soudními znalci a dalšími odborníky tak, abychom svým klientům poskytli pouze profesionální a zcela komplexní služby. Pokud máte jakýkoli problém týkající se obchodního práva, neváhejte a obraťte se na naši advokátní kancelář sídlící v Brně (kontakt zde). Vždy se snažíme vyjít svým klientům maximálně vstříc. Každou situaci či případ, který vypadá neřešitelně, budeme řešit s maximálním možným nasazením ku prospěchu svých klientů.