Obchodní právo Brno

Mezi služby naši advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková s.r.o. patří také problematika obchodního práva. Svým klientům z Brna a okolí nabízíme kompletní právní poradenství a konkrétní úkony vztahující se k oblasti obchodního práva. Naše advokátní kancelář vykazuje vysokou úspěšnost při vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku. Nezapomeňte, že kvalitní smlouva je základem pro úspěšné vymáhání pohledávek. Vyvarujte se telefonickým a ústním dohodám, v rámci obchodního práva se toto těžko prokazuje. Vždy je průkaznější písemná smlouva než ústní dohoda.

Pro oblast obchodního práva pro vás zajistíme:

 1. vedení právní agendy podnikatelů - společností i fyzických osob (Brno),
 2. zakládání obchodních společností všech typů (Brno),
 3. likvidace obchodních společností (Brno),
 4. smluvní agenda pro podnikatele (Brno),
 5. poradenství, konzultace ve věci obchodního práva (Brno),
 6. zastupování v řízeních před soudy, rozhodčími a správními orgány (Brno),
 7. zastupování při mimosoudním projednávání obchodněprávních sporů (Brno),
 8. právní rozbory (Brno),
 9. vymáhání pohledávek z obchodního styku a další služby.

Brno - obchodní právo - advokát obchodní právo
Obchodní právo Brno

Odborné poradenství v oblasti obchodního práva

Jste z Brna a potřebujete řešit případ spadající do oblasti obchodního práva? Svěřte tuto důležitou záležitost našim specialistům. Poskytneme vám odborné poradenství v oblasti zakládání obchodních společností a družstev. Zde je velmi vhodné obrátit se na odborníky, kteří se s touto problematikou systematicky zabývají a neustále se v ní vzdělávají. Budeme pro vaši nově vznikající společnost či družstvo bohatou studnicí nejen informací, které vám pomohou vyvarovat se zbytečných chyb. Zastupujeme také společníky ve společenských záležitostech a připravujeme rozhodnutí společníků. Pro společnosti realizujeme valné hromady spolu s platným zaznamenáním usnesení valných hromad. Jsme schopni vám na místě posloužit ve smyslu zachování práva. Nabízíme možnost úschovy cenných papírů a jiných důležitých listin. Své klienty zastupujeme v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem.

Advokát obchodní právo: jedná se o specialistu na oblast obchodního práva, který zná potřebnou legislativu a má požadovnou advokátní zkoušku pro provozování advokacie v oblasti obchodního i jiných souvisejících práv.

Obchodní právo Brno – kompletní služby

Nabízíme také další služby v oblasti obchodního práva (Brno a okolí) včetně zastupování v rejstříkových věcech, jako jsou zápisy, změny a doplnění do obchodního rejstříku. V oblasti insolvenčního práva se specializujeme na podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a oddlužení. Máme potřebné nástroje v závazkových vztazích obchodního práva.

Jsme váš osobní právník na obchodní právo. Garantujeme diskrétnost a hlavně plně individuální přístup. Jsme vždy připraveni konzultovat vaše problémy, diskutovat možné právní řešení a navrhovat nejvhodnější postupy. My, jakožto váš osobní právník na obchodní právo, umíme velmi razantně uchránit vaše obchodní zájmy a předcházet právním problémům v obchodním vztahu vaší firmy vůči spolupracujícím firmám.

Komunikujeme a spolupracujeme s notáři, exekutory, soudními znalci a dalšími odborníky tak, abychom svým klientům poskytli pouze profesionální a zcela komplexní služby. Pokud máte jakýkoli problém týkající se obchodního práva, neváhejte a obraťte se na naši advokátní kancelář sídlící v Brně (kontakt zde). Vždy se snažíme vyjít svým klientům maximálně vstříc. Každou situaci či případ, který vypadá neřešitelně, budeme řešit s maximálním možným nasazením ku prospěchu svých klientů.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

Proč využít služeb advokátů kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka specializujícího se na obchodní právo. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů z oblasti obchodního práva, jak s ohledem na specializaci, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby nejen pro oblast obchodního práva.
 4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím.
 

Rychlý kontakt

Obchodní právo: COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135
 

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - vaši specialisté na obchodní právo.

 

_________________________________________________

Související články a informace k tématu obchodního práva:

Rejstříkové řízení jakožto druh nesporného řízení představuje základní oblast především v právu obchodních společností, jelikož teprve zápisem vzniká obchodní společnost ...
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...
ojem „běžný obchodní styk“ není zákonem nijak definován. Při absenci zákonné definice je dalším logickým zdrojem výkladu tohoto pojmu judikatura. Nejvyšší soud se o výklad pokusil již několikrát, ne vždy však se stejným výsledkem ....
Jedná se o poskytování právní pomoci v oblasti právních vztahů vyplývajících z obchodně právních poměrů. Právní poradna se zaměřuje například na základní otázky obchodně právních vztahů ...
Hledáte spolehlivou advokátní úschovnu v Brně? Potřebujete mít jistotu, že vaše peníze nedostane druhá strana dříve, než splní své povinnosti? Využijte spolehlivosti a garance, které poskytujeme v rámci služby "advokátní úschovna Brno".

 

Legislativa: v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku byl od 1. ledna 2014 nahrazen Obchodní zákoník novým zákonem o obchodních korporacích. Oproti původnímu obchodnímu zákoníku nový zákon neobsahuje právní úpravu závazkových vztahů, která byla přesunuta do nového občanského zákoníku, a některé další okruhy otázek (například obchodní rejstřík). Je tedy zaměřen především na úpravu obchodních společností a družstev.

 

-----------------

Tematické určení obsahu této stránky: právník obchodní právo, právník na obchodní právo, advokát obchodní právo, poradenství obchodní právo, podnikový právník, právní služby obchodní právo.