Obchodní právo Brno

Mezi další služby naši advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková s.r.o. patří také problematika obchodního práva. Svým klientům z Brna a okolí nabízíme kompletní právní poradenství a konkrétní úkony vztahující se k oblasti obchodního práva. Naše advokátní kancelář vykazuje vysokou úspěšnost při vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku. Nezapomeňte, že kvalitní smlouva je základem pro úspěšné vymáhání pohledávek. Vyvarujte se telefonickým a ústním dohodám, v rámci obchodního práva se toto těžko prokazuje. Vždy je průkaznější písemná smlouva než ústní dohoda.

Zajistíme pro vás:

Brno - obchodní právo
Obchodní právo Brno

Odborné poradenství v oblasti obchodního práva

Jste z Brna a potřebujete řešit případ spadající do oblasti obchodního práva? Svěřte tuto důležitou záležitost našim specialistům. Poskytneme vám odborné poradenství v oblasti zakládání obchodních společností a družstev. Zde je velmi vhodné obrátit se na odborníky, kteří se s touto problematikou systematicky zabývají a neustále se v ní vzdělávají. Budeme pro vaši nově vznikající společnost či družstvo bohatou studnicí nejen informací, které vám pomohou vyvarovat se zbytečných chyb. Zastupujeme také společníky ve společenských záležitostech a připravujeme rozhodnutí společníků. Pro společnosti realizujeme valné hromady spolu s platným zaznamenáním usnesení valných hromad. Jsme schopni vám na místě posloužit ve smyslu zachování práva. Nabízíme možnost úschovy cenných papírů a jiných důležitých listin. Své klienty zastupujeme v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem.

Obchodní právo Brno – kompletní služby

Nabízíme také další služby v oblasti obchodního práva (Brno a okolí) včetně zastupování v rejstříkových věcech, jako jsou zápisy, změny a doplnění do obchodního rejstříku. V oblasti insolvenčního práva se specializujeme na podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a oddlužení. Máme potřebné nástroje v závazkových vztazích obchodního práva.

Komunikujeme a spolupracujeme s notáři, exekutory, soudními znalci a dalšími odborníky tak, abychom svým klientům poskytli pouze profesionální a zcela komplexní služby. Pokud máte jakýkoli problém týkající se obchodního práva, neváhejte a obraťte se na naši advokátní kancelář sídlící v Brně (kontakt zde). Vždy se snažíme vyjít svým klientům maximálně vstříc. Každou situaci či případ, který vypadá neřešitelně, budeme řešit s maximálním možným nasazením ku prospěchu svých klientů.