Pracovní právo Brno

Obraťte se na odborníky na pracovní právo poskytující služby v Brně a okolí. Každý z nás se může dostat kdykoliv do situace, ve které si nebude moci umět poradit a nebude vědět kudy kam. V naší advokátní kanceláři se sídlem v Brně poskytujeme klientům všech věkových kategorií kvalitní odborné služby týkající se i problematiky práce, pracovně – právní legislativy pracovního práva. Pracovní právo má v zákoně široké spektrum služeb a je rozděleno do mnoha kategorií. Všechny tyto kategorie dokonale známe a tak s přehledem dokážeme svým klientům poradit, zastoupit je a pomoci jim. Pro klienta nabízíme mnohdy několik variant řešení. Samozřejmě se snažíme najít to nejlepší řešení a nejlehčí cestu ke spokojenosti a vyřešení problému. Vždy nám záleží především na spokojenosti klienta a kvalitně odvedené práce. Pokud hledáte specialisty na pracování právo z Brna, pak se obraťte na nás.

V naší advokátní kanceláři pracují odborní advokáti a dokládají to spokojení klienti, dobré reference a kladně vyřešené pracovně-právní problémy. Svým klientům poskytujeme zastoupení před soudy, řešení problémů ohledně pracovního práva a poskytujeme nejlepší, nejdostupnější a nejkvalitnější pracovně-právní poradenství v Brně.

Brno - Pracovní právo - advokát pracovní právo
Pracovní právo Brno

Advokát pracovní právo: jedná se o právního specialistu pro oblast pracovního práva, který zná potřebnou legislativu a má požadovnou advokátní zkoušku pro provozování advokacie v oblasti pracovního i jiných souvisejících práv.

Kompletní služby v oblasti pracovního práva:

 1. pomáháme řešit právní aspekty rozvázání pracovního poměru (Brno),
 2. právní audity v oblasti pracovního práva (Brno),
 3. právní pomoc při řešení pracovních úrazů a náhrad škody (Brno),
 4. vypracování pracovních smluv a dalších pracovně-právních dokumentů řešící vztahy komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva pomáháme řešit právní aspekty neplatného ukončení pracovního poměru (Brno),
 5. úprava vztahů mezi společností a vrcholovým managementem (Brno),
 6. analýza právních aspektů zaměstnávání cizinců (Brno),
 7. asistence při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv (Brno),
 8. zpracování pracovních řádů zaměstnavatelů (Brno),
 9. právní konzultace při ukončování pracovních poměrů včetně hromadného propouštění zaměstnanců (Brno),
 10. zastupování klientů v pracovně právních sporech (Brno),
 11. sociálního zabezpečení,
 12. příprava a řešení manažerských smluv (Brno),
 13. pracovní spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (Brno),
 14. zpracování ostatních vnitřních předpisů zaměstnavatelů (Brno),
 15. zastupování zaměstnavatelů ve správních řízeních (Brno),
 16. zastupování zaměstnavatelů v řízeních o náhradu škody způsobené zaměstnancem a další služby dle požadavků klienta.

Náš advokát se specializací na pracování právo vám poradí s veškerými správnými postupy, smlouvami a vyřízením vzniku, změny nebo ukončením pracovního poměru. Vysvětlíme vám a poradíme kdy, jak dlouho a jak často máte nárok na odpočinek nebo přestávku během své pracovní doby. Ženám, které chtějí odejít či se vrátit z mateřské dovolené, nebo jsou na rodičovské dovolené, poradíme se všemi detaily tohoto kroku. Zodpovíme vám veškeré vaše dotazy a vysvětlíme všechny nároky týkající se mezd, platu, důchodu, pracovních podmínek, vašeho školení a dalšího vzdělávání nebo také pracovní neschopnosti.

Při způsobené nechtěné škodě zaměstnavateli, kolegovi či podřízenému vám v rámci služeb pracovního práva poradíme se všemi kroky, které budete muset podniknout. Jakýkoliv problém ohledně vzniklé škody, ale také hmotné odpovědnosti za zboží či finance zaměstnavatele, spolu snadno vyřešíme.
Pracovně-právní služby a kvalitní právní poradenství naší advokátní kanceláře nabízíme také pro ty z vás, kteří máte stálou práci a hledáte přivýdělek v jiné pracovním poměru, hledáte brigádu nebo chcete začít podnikat.

Neváhejte oslovit s vašimi starostmi a problémy advokátní kancelář sídlící v Brně, a to nejen ohledně pracovního práva, rádi vám pomůžeme. Rádi budeme váš právník na pracovní právo.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 

Legislativa pro pracovní právo

Pracovní právo ČR:

Pracovní právo - evropská legislativa:

Proč zvolit služby advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich specialistů na pracovní právo. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
 4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím.

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon pro řešení otázek pracovního práva: +420 541 219 135
 

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - vaši specialisté na pracovní právo.

---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
Jedná se o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru. Projednávají je a rozhodují o nich soudy v občanském soudním řízení ...
Dle úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je třeba pod pojmem pracovně právní vztahy odlišit dvě oblasti. Jednak základní pracovně právní vztahy, jejichž prostřednictvím vzniká a realizuje se předmět pracovního práva, tedy výkon závislé práce ...
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru posuzuje soud a jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

 

------------------

Tematické určení obsahu této stránky: právník pracovní právo, advokát pracovní právo, právník na pracovní právo, nejlepší právník na pracovní právo, pracovní právo právník, pracovní právo advokát.