Nájemní vztahy a nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Nájemní vztahy a nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku
Od nového roku 2014 došlo v oblasti nájemních vztahů a nájemních smluv k několika podstatným změnám s ohledem na nový občanský zákoník. V textu níže vás seznámíme s hlavními rozdílnostmi, které odlišují nájemní smlouvy před rokem 2014 od nájemních smluv nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014).

Pokud máte uzavřenou starší nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nemusíte se bát, že vám nový občanský zákoník nečekaně vnutí něco, co nechcete. Budete-li ale chtít tuto smlouvu nějak změnit podle NZO 2014, nebo budete mít nové nájemce, či jen prodlužujete platnost nájemní smlouvy na dobu určitou, bylo by pro vás vhodné starou nájemní smlouvu upravit právě podle nového občanského zákoníku.

Nájem dle nového občanského zákoníku 2014

S výjimkou některých nově vyčleněných institutů jako je výprosa, pacht, či výpůjčka, se v pojmu nájem žádná revoluce nekoná. Stále se jedná o úplatné přenechání věci, ať už movité či nemovité, k užívání jinému. Nový občanský zákoník ale zvlášť upravuje různé druhy nájmu podle povahy pronajaté věci, např. nájem bytu, nebo dopravního prostředku. U bytů dále rozlišuje, zda se jedná o byt v osobním vlastnictví, družstevní či třeba služební.

Pronájem bytu dle nového občanského zákoníku 2014

Nájemní smlouva dle nového občanského zákoníku nově vyžaduje písemnou formu. Pokud jste pronajímatelem, a vaše dohoda nebo smlouva je pouze ústní, nebo stále používáte starou, zákon by v případném sporu nemusel stát na vaší straně. Věděli jste například, že nájemce může dát část bytu do podnájmu libovolné osobě i bez vašeho souhlasu? Nebo že nelze sjednat smluvní pokutu pro nájemce? Pozor také na zvyšování nájemného, i když už není regulováno centrálně, stále zde existuje pravomoc soudů upravit jej a to na návrh nájemce i pronajímatele.

Pokud však zvolíte vhodné smluvní řešení, můžete si zajistit dostatečnou ochranu vašeho majetku nebo vašich práv. Poradíme vám, kdy je nájemní smlouva v rozporu se zákonem a pomůžeme zajistit nápravu.

Nájem prostor sloužících k podnikání dle nového občanského zákoníku 2014

Podnikatelé by si měli dávat obzvlášť pozor, aby si nájemní smlouvu sjednali v dostatečně flexibilní podobě tak, aby vyhovovala jejich potřebám. Zejména je vhodné dopodrobna ujednat podmínky skončení nájmu, neboť nový občanský zákoník nedává nájemcům příliš dlouhé lhůty na uplatnění námitek proti výpovědi.

Obecně vzato, nový občanský zákoník sice sjednává výraznou smluvní svobodu, na druhou stranu ale přiznává soudům velkou pravomoc ke smlouvám nepřihlížet, budou-li nějakým způsobem v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy, zvyklostmi apod. Proto je nanejvýš vhodné mít nájemní smlouvu sepsanou kvalitně a odborně a obrátit se na renomovanou advokátní kancelář.

V případě, že budete potřebovat vyřešit nájemní smlouvu dle nového občanského zákoníku, obraťte se na naši právní poradnu Brno. Služby vám poskytne zkušený právník nebo advokát. Čekáme na váš dotaz: Advokátní kancelář Brno – Coufalová a KubíkováRychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 
--------------------
Tematická specifikace obsahu stránky: nájemní smlouva občanský zákoník, nájemní smlouva v rozporu se zákonem, nový občanský zákoník, nájemní smlouva a nový občanský zákoník.