Korporátní právo

Hledáte spolehlivého advokáta pro vaši firmu? Potřebujete právní dohled a odborné konzultace? Rádi se staneme vaším advokátem pro korporátní právo. Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková je připravena řešit pro vás veškeré firemní záležitosti týkající se právních aspektů.

Korporátní právo je součástí obchodního práva, v rámci něhož se řeší veškeré právní otázky související se vznikem, fungováním a změnami právnických osob - obchodních společností. Úprava korporátního práva je obsažena zejména v zákoně o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Mimo to jsou pro oblast korporátního práva důležité i jiné předpisy jako občanský zákoník a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí komplexní právní služby v oblasti korporátního práva. Naši advokáti pro vás připraví veškerou dokumentaci potřebnou k založení a vzniku obchodní korporace, tak i pro změny v průběhu fungování společnosti, případně likvidaci.

Advokát korporátního práva řeší:

V případě, že hledáte advokáta v Brně zabývajícího se korporátním právem, naše advokátní kancelář vám zajistí veškeré výše uvedené právní služby. Poskytneme vám kompletní právní servis se zaměřením na vysoce individualizované řešení právě pro vaši obchodní korporaci. V této oblasti máme mnoholeté zkušenosti, a proto se nemusíte bát svěřit záležitosti korporátního práva do rukou našich advokátů.

Při řešení klientských případů spolupracujeme s dalšími odborníky, například notáři či soudními znalci, abychom pro své klienty zajistili nejvyšší možný standard služeb. Zabýváme se samozřejmě také jinými oblastmi obchodního práva, jako jsou závazkové vztahy, i proto jsou služby našich advokátů v oblasti korporátního práva vysoce komplexní. Nabízíme samozřejmě také úschovu cenných papírů a jiných nezbytných listin.

Hlavní přednosti advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

  1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
  2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
  3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
  4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.
advokát korporátní právo
Coufalová & Kubíková - korporátní právo na nejvyšší úrovni.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

Rychlý kontakt

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon pro řešení otázek korporátního práva: +420 541 219 135
 

Advokátní kancelář COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. - vaši specialisté na korporátní právo.

 

--------------

Tematické určení obsahu této stránky: advokát korporátní právo, právník korporátní právo, korporátní právo Brno. firemní právník, firemní advokát.

---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Rejstříkové řízení jakožto druh nesporného řízení představuje základní oblast především v právu obchodních společností, jelikož teprve zápisem vzniká obchodní společnost ...
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 obecně přejímá dosavadní koncepci obchodního zákoníku. Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou ...
Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků ...
ohledávku přihlašuje věřitel, který ji má za dlužníkem, s nímž je vedeno insolvenční řízení. Ať již jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou (vykonatelnou) i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou ...
Pokud se vám nevyplatí platit si vlastní firemní právní oddělení, včetně úhrad povinných školení, kancelářských nákladů apod., pak je pro vás výhodnější mít stálého právního zástupce, který pro vás vždy na požádání řeší definované úkoly...