Korporátní právo

Hledáte spolehlivého advokáta pro vaši firmu? Potřebujete právní dohled a odborné konzultace? Rádi se staneme vaším advokátem pro korporátní právo. Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková je připravena řešit pro vás veškeré firemní záležitosti týkající se právních aspektů.

Korporátní právo je součástí obchodního práva, v rámci něhož se řeší veškeré právní otázky související se vznikem, fungováním a změnami právnických osob - obchodních společností. Úprava korporátního práva je obsažena zejména v zákoně o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Mimo to jsou pro oblast korporátního práva důležité i jiné předpisy jako občanský zákoník a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí komplexní právní služby v oblasti korporátního práva. Naši advokáti pro vás připraví veškerou dokumentaci potřebnou k založení a vzniku obchodní korporace, tak i pro změny v průběhu fungování společnosti, případně likvidaci.

Advokát korporátního práva řeší:

V případě, že hledáte advokáta v Brně zabývajícího se korporátním právem, naše advokátní kancelář vám zajistí veškeré výše uvedené právní služby. Poskytneme vám kompletní právní servis se zaměřením na vysoce individualizované řešení právě pro vaši obchodní korporaci. V této oblasti máme mnoholeté zkušenosti, a proto se nemusíte bát svěřit záležitosti korporátního práva do rukou našich advokátů.

Při řešení klientských případů spolupracujeme s dalšími odborníky, například notáři či soudními znalci, abychom pro své klienty zajistili nejvyšší možný standard služeb. Zabýváme se samozřejmě také jinými oblastmi obchodního práva, jako jsou závazkové vztahy, i proto jsou služby našich advokátů v oblasti korporátního práva vysoce komplexní. Nabízíme samozřejmě také úschovu cenných papírů a jiných nezbytných listin.

advokát korporátní právo