Veřejné zakázky – právní služby

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí právní služby v oblasti veřejných zakázek jak pro zadavatele, tak i dodavatele, případně uchazeče či zájemce o zakázku v Brně a okolí. Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti veřejných zakázek. Zajistíme právní poradenství a právní dohled nad přípravou a realizací veřejných zakázek, právní kontrolu veřejných zakázek i ujednání se smluvními stranami v rámci veřejných zakázek.

Právní úprava veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Naše kancelář se zabývá jak zakázkami malého rozsahu, tak i podlimitními či nadlimitními veřejnými zakázkami a působí v této oblasti již řadu let.

Zprostředkujeme:

 1. veškerou právní pomoc a konzultace související s problematikou veřejných zakázek,
 2. kompletní administrace procesu od sepsání zadávací dokumentace až po podpis smluv,
 3. zabezpečení organizace výběrových řízení v rámci veřejných zakázek tak, aby byly postup a podmínky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
 4. komplexní právní služby, včetně rozboru a právních analýz otázek a problémů spojených s výkladem zákona o zadávání veřejných zakázek,
 5. právní posouzení souladu předložených nabídek se zákonem o zadávání veřejných zakázek,
 6. příprava veškeré smluvní dokumentace veřejných zakázek,
 7. právní audity realizovaných výběrových řízení v rámci veřejných zakázek,
 8. zastoupení v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem,
 9. právní poradenství při zpracování vnitřních norem, směrnic souvisejících s veřejnými zakázkami.

Veřejné zakázky - právní služby na míru

V rámci právních služeb pro veřejné zakázky garantujeme našim klientům vždy individuální přístup v oblasti, který spočívá zejména v navrhování řešení na míru klienta tak, aby bylo vždy dosaženo optimálního výsledku v souladu s platnými právními předpisy. V případě zájmu o právní služby pro veřejné zakázky nás neváhejte kontaktovat. Zajistíme komplexní právní služby jak z pohledu zadavatele veřejných zakázek, tak i z pohledu uchazečů, kterým nabízíme právní posouzení jejich žádostí, aby byli v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i v souladu s výběrovým řízením zadavatele dle konkrétních definic dané zakázky.

 

veřejné zakázky - právní služby Právní služby se specializací na veřejné zakázky

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 

Legislativa k veřejným zakázkám ČR:

Zákon č. 134/2016 Sb. a související legislativa

Zákon č. 137/2006 Sb. a související legislativa

Vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb.

Nařízení vlády k zákonu č. 137/2006 Sb.

 

Legislativa k veřejným zakázkám EU:

Zadávací směrnice

Prováděcí předpisy k zadávacím směrnicím

Přezkumné směrnice

Nařízení

 

Proč využít služeb advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno pro oblast veřejných zakázek?

 1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku v oblastni veřejných zakázek. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
 2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
 3. Odbornost a specializace na veřejné zakázky – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.

---------------------------------------------------------------------

Tematické určení obsahu této stránky: právo veřejné zakázky, specialista na veřejné zakázky, advokát veřejné zakázky, právní služby pro veřejné zakázky.


---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...