Veřejné zakázky – právní služby

Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o. se sídlem v Brně nabízí právní služby v oblasti veřejných zakázek jak pro zadavatele, tak i dodavatele, případně uchazeče či zájemce o zakázku v Brně a okolí. Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti veřejných zakázek. Zajistíme právní poradenství a právní dohled nad přípravou a realizací veřejných zakázek.

Právní úprava veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Naše kancelář se zabývá jak zakázkami malého rozsahu, tak i podlimitními či nadlimitními veřejnými zakázkami a působí v této oblasti již řadu let.

Zprostředkujeme:

  1. veškerou právní pomoc a konzultace související s problematikou veřejných zakázek,
  2. kompletní administrace procesu od sepsání zadávací dokumentace až po podpis smluv,
  3. zabezpečení organizace výběrových řízení v rámci veřejných zakázek tak, aby byly postup a podmínky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
  4. komplexní právní služby, včetně rozboru a právních analýz otázek a problémů spojených s výkladem zákona o zadávání veřejných zakázek,
  5. právní posouzení souladu předložených nabídek se zákonem o zadávání veřejných zakázek,
  6. příprava veškeré smluvní dokumentace veřejných zakázek,
  7. právní audity realizovaných výběrových řízení v rámci veřejných zakázek,
  8. zastoupení v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem,
  9. právní poradenství při zpracování vnitřních norem, směrnic souvisejících s veřejnými zakázkami.

V rámci právních služeb pro veřejné zakázky garantujeme našim klientům vždy individuální přístup v oblasti, který spočívá zejména v navrhování řešení na míru klienta tak, aby bylo vždy dosaženo optimálního výsledku v souladu s platnými právními předpisy. V případě zájmu o právní služby pro veřejné zakázky nás neváhejte kontaktovat. Zajistíme komplexní právní služby jak z pohledu zadavatele veřejných zakázek, tak i z pohledu uchazečů, kterým nabízíme právní posouzení jejich žádostí, aby byli v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i v souladu s výběrovým řízením zadavatele dle konkrétních definic dané zakázky.

 

veřejné zakázky - právní služby