Právní zastoupení klientů Brno


Právní zastoupení se používá v případech, kdy člověk nemůže nebo nechce jednat sám za sebe a řešit právní situace.  Naše advokátní kancelář nabízí pro klienty z Brna právní zastoupení v široké škále odvětví:

  1. právní zastoupení klienta v trestním právu,
  2. právní zastoupení klienta v obchodním právu,
  3. právní zastoupení klienta ve správním právu,
  4. právní zastoupení klienta v rodinném právu,
  5. právní zastoupení klienta v pracovním právu.

Je možné nechat se zastoupit jen v rámci jednoho právního úkonu (například podání odvolání), ale také nabízíme právní zastoupení na základě generální plné moci, kdy vás zastoupíme ve všech dílčích úkonech, kterých je v dané věci třeba.

Brno - Právní zastoupení
Právní zastoupení Brno

Konkrétní příklady právního zastoupení:

Právní zastoupení klientůNechte se zastoupit zkušenou advokátní kanceláří, pomůžeme vám vyřešit jednoduchý i složitější právní problém. Samozřejmostí je u nás individuální a profesionální přístup, kterým se snažíme dojít k co nejuspokojivějším výsledkům v zájmu klienta.

Spolupracujeme také s řadou odborníků v daném odvětví, což vám ušetří zbytečné starosti.  Díky této spolupráci vyřídíme vše, co je třeba a ušetříme váš čas.