Právní zastoupení klientů Brno


Právní zastoupení se používá v případech, kdy člověk nemůže nebo nechce jednat sám za sebe a řešit právní situace.  Naše advokátní kancelář nabízí pro klienty z Brna právní zastoupení v široké škále odvětví:

  1. právní zastoupení klienta v trestním právu,
  2. právní zastoupení klienta v obchodním právu,
  3. právní zastoupení klienta ve správním právu,
  4. právní zastoupení klienta v rodinném právu,
  5. právní zastoupení klienta v pracovním právu.

Je možné nechat se zastoupit jen v rámci jednoho právního úkonu (například podání odvolání), ale také nabízíme právní zastoupení na základě generální plné moci, kdy vás zastoupíme ve všech dílčích úkonech, kterých je v dané věci třeba.

Nejčastěji právně zastupujeme klienty při obchodních jednáních s protistranou, orgány obcí a krajů, před samosprávnými úřady, orgány činnými v trestním řízení, v řízení před všemi stupni soudů, před rozhodčími soudy, při vyjednávání dohod a smírů a tak dál.

Brno - Právní zastoupení
Právní zastoupení Brno

Konkrétní příklady právního zastoupení:

Právní zastoupení klientů
Máme dlouholeté zkušenosti s právním zastoupením před soudy.

Nechte se zastoupit zkušenou advokátní kanceláří, pomůžeme vám vyřešit jednoduchý i složitější právní problém. Samozřejmostí je u nás individuální a profesionální přístup, kterým se snažíme dojít k co nejuspokojivějším výsledkům v zájmu klienta.

Spolupracujeme také s řadou odborníků v daném odvětví, což vám ušetří zbytečné starosti.  Díky této spolupráci vyřídíme vše, co je třeba a ušetříme váš čas.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 

Přednosti advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno?

  1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili právníci advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
  2. Naši advokáti se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
  3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich právníků a advokátů. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
  4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a dosaženým výsledkem.
---------------------------------------------------------

Související články a informace k tématu:

Rejstříkové řízení jakožto druh nesporného řízení představuje základní oblast především v právu obchodních společností, jelikož teprve zápisem vzniká obchodní společnost ...
V přestupkovém řízení se klient může nechat zastoupit advokátem jako zástupcem na základě plné moci pro celé řízení ...
V dědickém řízení, tak jako ve většině soukromoprávních sporů, se může nechat klient zastoupit advokátem na základě písemné plné moci pro celé řízení ...
K účasti na činnosti společnosti mají společníci určitá práva a povinnosti. Například účast na řízení společnosti, podíl na zisku, hlasovací právo, právo na podíl na likvidačním zůstatku a další společnická práva ...
Pro zastupování před soudem si může klient ve všech případech soudního řízení advokáta, kterému udělí písemnou procesní plnou moc pro celé řízení ...

 

Info: Nově zákoník označuje partii o smluvním zastoupení výrazem „smluvní zastoupení“ na rozdíl od stávajícího názvu „zastoupení na základě plné moci“. Nesprávnost názvu uvedeného na druhém místě spočívá v tom, že právní důvod vzniku tohoto typu zastoupení představuje smlouva o zastoupení, nikoli až plná moc. Zdroj: justice.cz