Podnikový právník Brno

Podnikový právník Brno
Více informací na
+420 541 219 135
Pokud se vám nevyplatí platit si vlastní firemní právní oddělení, včetně úhrad povinných školení, kancelářských nákladů apod., pak je pro vás výhodnější mít stálého právního zástupce, který pro vás vždy na požádání řeší definované úkoly...

Nabízíme zkušenost, odbornost, spolehlivost, důslednost a flexibilní komunikaci. Podnikový právník Brno: využijte našich předností pro zefektivnění právních procesů ve vašem podniku. Služba „podnikový právník Brno“, kterou poskytujeme právě pro firmy z Brna a okolí, zahrnuje kompletní právní servis pro vaši společnost. Je jedno, zda jste rozsahem malá či velká firma, nebo zda vaše obraty jsou nízké či vysoké, zda obchodujete se zahraničím nebo jen na tuzemských trzích. Jsme připravení pečovat o právní záležitosti jakékoliv firmy, která službu „podnikový právník Brno“ potřebuje.

Podnikový právník zastupuje organizaci v občanskoprávních sporech, připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.To vše pro vás zajistíme na té nejvyšší úrovni.

Význam podnikového právníka

Podnikový právník / firemní právník je odborník na právo, přičemž jeho úkolem je poskytovat odbornou radu, pomoc a dohled při řešení právních otázek týkajících se podnikání a fungování podnikatelské organizace. Zde jsou některé důvody, proč využívat služeb podnikového právníka:

  1. Zákony a regulace: podnikový právník má hluboké znalosti o zákonech a regulacích, které se týkají podnikání, a dokáže pomoci při jejich dodržování.
  2. Smlouvy a dohody: podnikový právník může pomoci s vyjednáváním a vytvářením smluv a dohod, aby se zajistilo, že jsou v souladu se zákony a že chrání zájmy podniku.
  3. Řešení sporů: pokud dojde k právnímu sporu, podnikový právník může pomoci při jeho řešení, aby se zajistilo, že podnik získá spravedlivé a účinné řešení.
  4. Obchodní tajemství a ochrana duševního vlastnictví: podnikový právník může pomoci s ochranou obchodního tajemství a duševního vlastnictví podniku.


Vzhledem k těmto a dalším faktorům může mít podnikový právník klíčový vliv na úspěch a stability podniku.

Vyplatí se outsourcovat služby podnikového právníka?

Vlastní zaměstnanec nebo externí firemní právník? Odpověď je jednoduchá. Pokud se vám nevyplatí platit si vlastní firemní právní oddělení, včetně úhrad povinných školení, kancelářských nákladů apod., pak je pro vás výhodnější mít stálého právního zástupce, který pro vás vždy na požádání řeší definované úkoly.

V rámci služby „podnikový právník Brno" probíhá spolupráce ve dvou možných variantách. Běžně se na základě požadavku řeší konkrétní zadané práce, které se pak zpětně účtují. Druhou variantou je komplexní správa firemní právní agendy v určitém stanoveném paušálu, bez ohledu na množství úkonů provedených v daném měsíci. Pro každou firmu je výhodnější jiná varianta, proto dáváme u služby „podnikový právník Brno“ na výběr. Druhou variantu většinou volí větší firmy s velkým objemem právních požadavků, kde potřebují služby firemního právníka permanentně.

Podnikový právník vám obstará nejen vnitropodnikové předpisy, právní podklady pro mzdovou a daňovou agendu, ale i konzultace při obchodních jednáních, přípravu listin nebo zastupování před soudem a úřady. Vše záleží čistě na vašich požadavcích.

Jestliže se chcete setkat a probrat s námi možnost podnikového právního servisu, pak nás kontaktujte mailem nebo telefonicky. Rádi se staneme vaším firemním právníkem.

Podnikový právník Brno = AK Coufalová & Kubíková.

 

Rychlý kontakt pro konzultaci ohledně služby "podnikový práník":

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135
 

Proč využít služeb podnikových právníků Coufalová & Kubíková Brno?

  1. Hlavní výhodou každého úspěšně vedeného právního procesu či úkonu jsou zkušenosti a odborné znalosti právníka. Využijte proto těchto našich předností s cílem dosáhnout kýženého výsledku. V rámci naší praxe řešili podnikoví právníci kanceláře Coufalová & Kubíková Brno řadu různorodých případů, jak s ohledem na specializaci práva, tak i dle rozsahu/náročnosti právního případu.
  2. Naši podnikoví prívníci se klientům věnují s nezbytným individuálním přístupem. Víme, že pro klienta je důležitá dostatečná vzájemná komunikace a pravidelné informování o vývoji řešené záležitosti. Všem klientům věnujeme náležitý čas, který potřebují. U nás se vám nestane, že by advokát váš případ řešil ve spěchu nebo záměrně omezoval čas, který vyžadujete ať už v rámci osobního setkání či dálkové komunikace prostřednictvím mailu či telefonu.
  3. Odbornost a specializace – to jsou hlavní přednosti našich podnikových právníků. Každý z týmu advokátní kanceláře Coufalová & Kubíková Brno má určité profesní preference a specializaci. Díky tomu dokážeme nabídnout nadstandardní služby v rámci různých oblastí práva.
  4. Přestože jednáme v maximálním zájmu našeho klienta, nebo naopak právě proto, umíme být natolik kritičtí a nezávislí, že vždy klienta automaticky informujeme, pokud by chtěl například vstupovat do právních sporů, jejichž výsledek je velmi nejistý či dokonce nedosahuje kýženého klientského efektu v porovnání s vynaloženým úsilím a reálným možným výsledkem.

 

---------------------------------------------------------------------

Tematické určení obsahu této stránky: podnikový právník, firemní právník.

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.