Zastupování v rejstříkových věcech

Zastupování v rejstříkových věcech
Více informací na
+420 541 219 135

Rejstříkové řízení jakožto druh nesporného řízení představuje základní oblast především v právu obchodních společností, jelikož teprve zápisem vzniká obchodní společnost. Řízení se vede u rejstříkového soudu, což je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud osoby (obchodní společnosti), jíž se zápis týká. V rejstříkovém řízení se může klient nechat zastoupit advokátem (Brno) na základě plné moci. Vůči advokátovi pak budou chodit veškeré písemnosti a úkony soudu, vztahující se k postupu v rejstříkovém řízení. V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy. 
Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz