Advokátní úschova Brno - ochrana vašich peněz před podvodníky

Advokátní úschova Brno - ochrana vašich peněz před podvodníky
Hledáte spolehlivou advokátní úschovnu v Brně? Potřebujete mít jistotu, že vaše peníze nedostane druhá strana dříve, než splní své povinnosti? Převeďte vaše peníze do advokátní úschovny (Brno) a budete mít jistotu.

Výhody advokátní úschovny (Brno)

Nejčastěji lidé řeší služby advokátní úschovny (Brno) při koupi/prodeji nemovitosti. Koupě či prodej nemovitost s sebou nese finanční riziko. Dle občanského zákoníku se kupující stává majitelem nemovitosti až v okamžiku zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Nový vlastník je do katastru nemovitostí zapsán na základě platné kupní smlouvy. Situace prakticky vypadá tak, že kupující zaplatí za nemovitost, ale jejím vlastníkem se stane, až katastr nemovitostí zapíše vklad jeho vlastnického práva. To trvá několik týdnů, někdy i měsíců.

Toto období dává prostor k nekalému jednání některé ze stran, v důsledku kterého se může stát, že katastrální úřad vklad práva nezapíše. Kupující se tak nestane vlastníkem nemovitosti a potýká se s velmi zdlouhavým a nákladným vymáháním vrácení zaplacené kupní ceny. Ve výsledku pak kupující nemá nemovitost a zároveň vede soudní spor s nejistým výsledkem o zaplacené peníze. Tomuto můžete předejít právě díky službě advokátní úschovny.

Z pohledu kupujícího i prodávajícího je ideálním řešením nestranná advokátní úschova. Advokátní úschova (Brno)dává jistotu kupujícímu, že prodávající má dostatečné finanční prostředky a prodávajícímu, že kupující peníze obdrží a že mu za ně bude poskytnuto sjednané protiplnění. 

Při advokátní úschově peněz nezaplatí kupující přímo prodávajícímu, ale složí peníze na náš zvláštní účet. Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, uvolníme peníze prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat žádná ze zúčastněných stran. K účtu má přístup pouze advokát, peníze na něm nepodléhají ani výkonu exekuce či insolvence. Nedojde-li ke sjednané transakci, obnos kupujícímu vrátíme dle sjednaných podmínek v rámci smlouvy o úschově, která je součástí služby advokátní úschovy (Brno).

Smlouva o advokátní úschově

O advokátní úschově (Brno) se sjednává písemná smlouva , ze které vyplývají povinnosti zejména pro schovatele, kterým je advokátní kancelář. Smlouva určuje, jakým způsobem může advokát s Vašimi penězi nakládat. Tyto prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na našem zvláštním bankovním účtu a nikdo jiný k nim nemá přístup. Další výhodou je ze zákona povinné pojištění advokáta proti profesní chybě. Vašim penězům je tedy poskytnuta naprostá ochrana.

Úschovu nabízejí například realitní kanceláře, ale jedná se o méně bezpečný způsob úschovy, jelikož mohou zřídit pouze běžný účet postižitelný exekucí či insolvencí na realitní kancelář a nejsou ze zákona pojištěny proti případné ztrátě uschovaných peněz. 

Do advokátní úschovy lze uložit peníze i jiný majetek. Klient ji může zřídit, aniž by byl účastníkem nějakého smluvního vztahu. Za takové situace advokátní úschova slouží jako ochrana finančních prostředků či jiného majetku před odcizením osobou blízkou, např. pro případ smrti apod.Rychlý kontakt

Advokáti COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135