Právní kancelář

Právní kancelář
Více informací na
+420 541 219 135

Slovní spojení, které může jednak označovat advokátní kancelář, jež se zabývá poskytováním právní pomoci a dalších služeb svým klientům. Působí v ní zpravidla jeden nebo více advokátů, zapsaných do seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou. Určité služby právní kanceláře mohou poskytovat ve vymezeném rozsahu i advokátní koncipienti, případně jiní zaměstnanci kanceláře. Většinou nabízí právní kancelář odbornou pomoc v široké oblasti práva, případně se úzce specializuje na určitou právní oblast. Pojem právní kancelář může též v širším slova smyslu označovat právní poradnu, či jinou instituci, jejíž činnost tvoří též oblast práva, většinou více specifická.Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz