Právní kancelář

Právní kancelář
Více informací na
+420 541 219 135
Většinou nabízí právní kancelář odbornou pomoc v široké oblasti práva, případně se úzce specializuje na určitou právní oblast. Pojem právní kancelář může též v širším slova smyslu označovat právní poradnu, či jinou instituci, jejíž činnost tvoří též oblast práva, většinou více specifická.

"Právní kancelář" je také slovní spojení, které může  označovat advokátní kancelář, jež se zabývá poskytováním právní pomoci a dalších služeb svým klientům. Působí v ní zpravidla jeden nebo více advokátů, zapsaných do seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou. Určité služby právní kanceláře mohou poskytovat ve vymezeném rozsahu i advokátní koncipienti, případně jiní zaměstnanci kanceláře. Většinou nabízí právní kancelář odbornou pomoc v široké oblasti práva, případně se úzce specializuje na určitou právní oblast. Pojem právní kancelář může též v širším slova smyslu označovat právní poradnu, či jinou instituci, jejíž činnost tvoří též oblast práva, většinou více specifická.


Služby, které poskytuje naše právní kancelář:

 

Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.