Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí
Více informací na
+420 541 219 135

Její hlavní těžiště spočívá v zákoně č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny či zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Sociálně-právní ochrana dětí, jakožto součást veřejnoprávní oblasti, sleduje především zájmy dítěte. Řeší tedy zejména otázky náhradní rodinné péče (osvojení, poručenství, opatrovnictví, svěřenectví), dále vymezuje činnost orgánů, zřízených k plnění úkonů sociálně - právní ochrany, kontrolu dodržování základních podmínek pro příznivý vývoj a péči o dítě či formu ukládání pokut a jiných opatření za porušení právních povinností.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz