Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí
Více informací na
+420 541 219 135
Její hlavní těžiště spočívá v zákoně č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu ...

Její hlavní těžiště spočívá v zákoně č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny či zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Sociálně-právní ochrana dětí, jakožto součást veřejnoprávní oblasti, sleduje především zájmy dítěte. Řeší tedy zejména otázky náhradní rodinné péče (osvojení, poručenství, opatrovnictví, svěřenectví), dále vymezuje činnost orgánů, zřízených k plnění úkonů sociálně - právní ochrany, kontrolu dodržování základních podmínek pro příznivý vývoj a péči o dítě či formu ukládání pokut a jiných opatření za porušení právních povinností.

Sociálně-právní ochrana dětí je soubor opatření, která mají za cíl chránit a podporovat dobrý vývoj dětí a jejich práva. Tato opatření mohou zahrnovat například: ochranu dětí před týráním a zneužíváním, pomoc rodinám v nouzi, zajištění vzdělání pro děti, které nejsou schopny žít se svými rodiči, atd. Cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit, aby se každé dítě mělo možnost cítit bezpečně a šťastně vyrůstat.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Placená právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt pro řešení problematiky sociálně-právní ochrany dětí:

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: sociálně právní ochrana dětí, ochrana práv dětí, právník práva dětí, advokát práva dětí.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.