Zbavení způsobilosti k právním úkonům

Zbavení způsobilosti k právním úkonům
Více informací na
+420 541 219 135

Podle Nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) se dříve používané spojení způsobilost k právním úkonům nazývá nově svéprávnost. Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Od 1. 1. 2014 již také nelze nikoho svéprávnosti úplně zbavit, lze ji pouze omezit v přesně vymezeném rozsahu a to pouze prostřednictvím soudního rozhodnutí. V rozsudku, jímž se omezuje svéprávnost, vymezí soud rozsah, v jakém způsobilost posuzovaného samostatně právně jednat omezil, a popřípadě dobu, po kterou účinky omezení trvají. Omezení svéprávnosti není nevratné. Soud rozsudek zruší, jestliže později vyjde najevo, že pro omezení svéprávnosti nebyly podmínky.

 

V případě bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme ohledně Nového občanského zákoníku.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz