Předmanželské smlouvy

Předmanželské smlouvy
Více informací na
+420 541 219 135

Předmanželské smlouvy modifikují zákonem předpokládaný stav jmění manželů, společného bydlení, ale i jiných náležitostí, na kterých se budoucí manželé před vstupem do manželství dohodnou.

Při uzavírání předmanželských smluv je nutno dodržet následující pravidla:
  • musí mít podobu notářského zápisu, jinak není platná,
  • musí být uzavřena před sňatkem,
  • její rozsah lze v mezích zákona rozšířit, nebo naopak zúžit,
  • pokud je předmětem smlouvy nemovitost, nabude smlouva platnosti až vložením nemovitosti do příslušného katastru,
  • pokud se manželé chtějí na existenci smlouvy odvolat vůči třetí osobě, musí být tato osoba s jejím obsahem obeznámena.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz