Předmanželské smlouvy

Předmanželské smlouvy
Více informací na
+420 541 219 135
Předmanželské smlouvy modifikují zákonem předpokládaný stav jmění manželů, společného bydlení, ale i jiných náležitostí, na kterých se budoucí manželé před vstupem do manželství dohodnou ...

Předmanželské smlouvy modifikují zákonem předpokládaný stav jmění manželů, společného bydlení, ale i jiných náležitostí, na kterých se budoucí manželé před vstupem do manželství dohodnou.

Při uzavírání předmanželských smluv je nutno dodržet následující pravidla:
 • předmanželské smlouvy musí mít podobu notářského zápisu, jinak nejsou platné,
 • předmanželská smlouva musí být uzavřena před sňatkem,
 • rozsah předmanželské smlouvy lze v mezích zákona rozšířit, nebo naopak zúžit,
 • pokud je předmětem předmanželské smlouvy nemovitost, nabude smlouva platnosti až vložením nemovitosti do příslušného katastru,
 • pokud se manželé chtějí na existenci předmanželské smlouvy odvolat vůči třetí osobě, musí být tato osoba s jejím obsahem obeznámena.

Předmanželská smlouva je dohoda uzavřená před sňatkem, která stanovuje poměr mezi budoucími manželi v otázkách majetku. Nejčastěji se v ní definují následující body:

 1.     Majetkové vztahy mezi manželi, včetně rozdělení majetku po rozvodu
 2.     Povinnosti a závazky vůči sobě navzájem, včetně finančních záležitostí
 3.     Péče o děti a jejich výchova
 4.     Zodpovědnost za dluhy a závazky
 5.     Vlastnictví nemovitostí a jiných aktiv
 6.     Způsob využití příjmů z běžného hospodaření
 7.     Výše alimentů v případě rozvodu

Tato dohoda v podobě předmanželské smlouvy může být kdykoliv upravena nebo zrušena během manželství, pokud se manželé vzájemně a dobrovolně dohodnou. Je důležité si uvědomit, že předmanželská smlouva není povinná, ale může být užitečným nástrojem pro řešení budoucích finančních a majetkových otázek v manželství.

Předmanželská smlouva a její cena

Cena předmanželské smlouvy je klasický právní úkon, který se týká sepsání smlouvy. Cena předmanželské smlouvy se odvíjí od jejího rozsahu a složitosti. Rámcový nástřel ceny předmanželské smlouvy vám rádi poskytneme na základě vašich informací ohledně všech aspektů, které má tato smlouva řešit a ošetřit.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy. Zajímá vás cena předmanželské smlouvy? Volejte, rádi vám sdělíme detaily včetně nacenění právních úkonů.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.