Úschovy cenných papírů a jiných listin

Úschovy cenných papírů a jiných listin
Více informací na
+420 541 219 135
Advokátní úschova je pro klienty prostředkem zajištění právní jistoty ve smluvních vztazích. Úschova přes advokátní kanceláře (Brno) se realizuje na základě písemné smlouvy s advokátem o úschově nebo o správě majetku ...

Advokátní úschova (také nazýváno " advokátská úschova") je pro klienty prostředkem zajištění právní jistoty ve smluvních vztazích. Úschova přes advokátní kanceláře (Brno) se realizuje na základě písemné smlouvy s advokátem o úschově nebo o správě majetku.

Můžeme rozlišit úschovu peněz, která je nejčastěji využívána v souvislosti s prodejem nemovitostí a bytů. Vydání peněz je obvykle vázáno na předložení výpisu z katastru nemovitostí. Ve smlouvě lze dohodnout, že částku odpovídající dani z převodu nemovitostí, převede advokát přímo na účet finančního úřadu. V obchodních vztazích je úschova peněz obvykle využívána k úschově ceny díla nebo kupní ceny. Finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy peněz uloženy na zvláštním účtu u banky, odděleně od jiných finančních prostředků advokáta, včetně těch, které jsou předmětem jiné advokátní úschovy. Dále úschovu listin, například smluv o převodu nemovitostí, obchodních podílů, dohod o narovnání a jiné listiny budou vydány z úschovy advokáta pouze za předem smluvně stanovených podmínek. V neposlední řadě také úschovu cenných papírů, tedy směnek, akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů, které budou uloženy v bezpečnostní schránce banky. 

Advokátní úschova ceník

Ceník advokátní úschovy je zpravidla stanovován procentem z řešené sumy úschovy. Za účelem zjištění konkrétní ceny advokátní úschovny nás prosím kontaktujte.

Rychlý kontakt pro zájemce o službu "advokátská úschovna":

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 
 
Placená právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!
 

--------------------

Tematické určení obsahu této stránky: advokátní úschovna Brno, úschovna peněz u advokáta cena, advokátní úschova ceník, úschova peněz u advokáta.