Úschovy cenných papírů a jiných listin

Úschovy cenných papírů a jiných listin
Více informací na
+420 541 219 135

Advokátní úschova je pro klienty prostředkem zajištění právní jistoty ve smluvních vztazích. Úschova přes advokátní kanceláře (Brno) se realizuje na základě písemné smlouvy s advokátem o úschově nebo o správě majetku. Můžeme rozlišit úschovu peněz, která je nejčastěji využívána v souvislosti s prodejem nemovitostí a bytů. Vydání peněz je obvykle vázáno na předložení výpisu z katastru nemovitostí. Ve smlouvě lze dohodnout, že částku odpovídající dani z převodu nemovitostí, převede advokát přímo na účet finančního úřadu. V obchodních vztazích je úschova peněz obvykle využívána k úschově ceny díla nebo kupní ceny. Finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy peněz uloženy na zvláštním účtu u banky, odděleně od jiných finančních prostředků advokáta, včetně těch, které jsou předmětem jiné advokátní úschovy. Dále úschovu listin, například smluv o převodu nemovitostí, obchodních podílů, dohod o narovnání a jiné listiny budou vydány z úschovy advokáta pouze za předem smluvně stanovených podmínek. V neposlední řadě také úschovu cenných papírů, tedy směnek, akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů, které budou uloženy v bezpečnostní schránce banky. 
Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz