Stavební řízení

Stavební řízení
Více informací na
+420 541 219 135
Jedná se o správní řízení o vydání stavebního povolení. Hlavní úprava je obsažena § 60 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona. Aby se jednalo o povolenou stavbu, je třeba povolení od stavebního úřadu ...

Jedná se o správní řízení o vydání stavebního povolení. Hlavní úprava je obsažena § 60 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona. Aby se jednalo o povolenou stavbu, je třeba povolení od stavebního úřadu. Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání.

Účastníkem stavebního řízení je:
  • stavebník,
  • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
  • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
  • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
  • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
  • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
  • osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

 

Služby advokáta pro oblast stavebního práva

V případě potřeby bližších informací k dané problematice nebo při zájmu o objednání služby "stavební právo advokát" kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy pro oblast stavební legislativy, budeme hájit vaše zájmy a právním jednáním odblokujeme problémy se stavebním úřadem.

Placená právní poradna Brno – využijte odborných služeb advokátů na stavební právo!Rychlý kontakt pro poptání služby "stavební právo"

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.

 
-------------------
Tematické určení obsahu této stránky: stavební právo právníci, stavební právo advokát, právník stavební právo, stavební řízení. Dále také: stavební právo advokát Brno, advokát stavební právo. Tyto výrazy charakterizují naši službu.