Právní jednání

Právní jednání
Více informací na
+420 541 219 135

Nový občanský zákoník nahrazuje dosavadní zažité sousloví „právní úkon“ „právním jednáním“. Dle autorů zákona je tomu tak především, aby byla zdůrazněna autonomie vůle subjektu samostatně se rozhodovat a právně jednat vůči třetím osobám. V jednotlivých případech pak zákon stanoví pro určitý typ jednání předepsanou formu, ať už prostou písemnou, s podpisy na téže listině, formu veřejné listiny v podobě notářského zápisu či ponechává na stranách, zda právní jednání učiní ústně nebo dokonce i konkludentně.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz