Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany
Více informací na
+420 541 219 135
Pojištění právní ochrany představuje druh pojištění, které slouží k tomu, aby se klient mohl v případě zásahu či porušení jeho práv účinně domoci právní ochrany a mohl účinně prosadit své oprávněné nároky...

Pojištění právní ochrany představuje druh pojištění, které slouží k tomu, aby se klient mohl v případě zásahu či porušení jeho práv účinně domoci právní ochrany a mohl účinně prosadit své oprávněné nároky. Toto pojištění se zpravidla sjednává u některé z pojišťoven a slouží jako prevence, kdy v případě potřeby právní ochrany hradí pojišťovna honorář právního zástupce klienta nebo uhradí za klienta náklady soudního řízení. Pojišťovny většinou nabízí několik typů pojištění právní ochrany, které se liší například okruhem subjektů, na které se pojištění vztahuje nebo územním rozsahem pojištění. Zpravidla platí, že klientovi zůstává svobodná volba advokátní kanceláře k hájení jeho práv. Může si tak zvolit toho, komu důvěřuje a pojišťovna pak tyto náklady za právní zastoupení uhradí. Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.