Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany
Více informací na
+420 541 219 135

Pojištění právní ochrany představuje druh pojištění, které slouží k tomu, aby se klient mohl v případě zásahu či porušení jeho práv účinně domoci právní ochrany a mohl účinně prosadit své oprávněné nároky. Toto pojištění se zpravidla sjednává u některé z pojišťoven a slouží jako prevence, kdy v případě potřeby právní ochrany hradí pojišťovna honorář právního zástupce klienta nebo uhradí za klienta náklady soudního řízení. Pojišťovny většinou nabízí několik typů pojištění právní ochrany, které se liší například okruhem subjektů, na které se pojištění vztahuje nebo územním rozsahem pojištění. Zpravidla platí, že klientovi zůstává svobodná volba advokátní kanceláře k hájení jeho práv. Může si tak zvolit toho, komu důvěřuje a pojišťovna pak tyto náklady za právní zastoupení uhradí. Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz