Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
Více informací na
+420 541 219 135

Podle insolvenčního zákona jsou k návrhu oprávněni dlužník a kterýkoliv z věřitelů (nemusí jich být více najednou; ale věřitel musí v návrhu prokazovat, že existují i další pohledávky dalších věřitelů. Řízení je zahájeno, jakmile soudu dojde insolvenční návrh, zahájení řízení soud potvrdí vyhláškou, doručí účastníkům a vyrozumí státní instituce. 
Se zahájením insolvenčního řízení se spojují zejména účinky, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, ani proti nim nemůže být vedena exekuce. Kontaktujte nás.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz