Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
Více informací na
+420 541 219 135
Podle insolvenčního zákona jsou k návrhu oprávněni dlužník a kterýkoliv z věřitelů (nemusí jich být více najednou; ale věřitel musí v návrhu prokazovat, že existují i další pohledávky dalších věřitelů...

Podle insolvenčního zákona jsou k návrhu oprávněni dlužník a kterýkoliv z věřitelů (nemusí jich být více najednou; ale věřitel musí v návrhu prokazovat, že existují i další pohledávky dalších věřitelů. Řízení je zahájeno, jakmile soudu dojde insolvenční návrh, zahájení řízení soud potvrdí vyhláškou, doručí účastníkům a vyrozumí státní instituce. 
Se zahájením insolvenčního řízení se spojují zejména účinky, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, ani proti nim nemůže být vedena exekuce. Kontaktujte nás.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

---------------------------------------------------------------------

Tematické určení obsahu této stránky: návrh na zahájení insolvenčního řízení, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, insolvenční řízení právník, insolvenční řízení advokát.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.