Odškodnění

Odškodnění
Více informací na
+420 541 219 135

Odškodnění, nebo též náhrada újmy v českém právu může být majetkového i nemajetkového charakteru. Majetková újma se označuje pojmem škoda. Odpovědnost za újmu a její náhrada je obecně stanovena v § 2894-2971 občanského zákoníku, zvláštní úpravu pro oblast pracovněprávních vztahů obsahuje v § 248-275 zákoník práce a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem zákon č. 82/1998 Sb. Ve smyslu § 1 odst. 1 občanského zákoníku uplatnění soukromoprávní odpovědnosti za újmu poškozeným nevylučuje samostatnou veřejnoprávní, např. trestněprávní odpovědnost škůdce.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

TESAŘOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz