Nabytí právní moci rozhodnutí

Nabytí právní moci rozhodnutí
Více informací na
+420 541 219 135
Jedná se o vlastnost každého rozhodnutí, tedy rozsudku i usnesení, která pro tato soudní rozhodnutí znamená jejich nezměnitelnost řádnými opravnými prostředky ...

Jedná se o vlastnost každého rozhodnutí, tedy rozsudku i usnesení, která pro tato soudní rozhodnutí znamená jejich nezměnitelnost řádnými opravnými prostředky (doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci) a závaznost pro účastníky soudního řízení, soud a další procesní subjekty. Právní moc nastává zpravidla uplynutím patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi. U některých rozsudků a především u části usnesení nastává právní moc rozhodnutí hned po skončení jednání, vydání rozhodnutí nebo jeho doručení účastníkům, a to bez ohledu na patnáctidenní lhůtu. V případě bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy. Nejste si jisti, kdy nabude rozhodnutí nebo rozsudek právní moci? Jak zjistiti nabytí právní moci?Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz
 

---------------------------------------------------------------------

Tematické určení obsahu této stránky: nabytí právní moci, nabytí právní moci rozhodnutí, jak dlouho trvá nabytí právní moci, kdy nabývá rozsudek vynesený soudem právní moci, kdy rozhodnutí nabývá právní moci, od kdy se počítá nabytí právní moci, nabytí právní moci správního rozhodnutí.

 

Mgr. Monika Coufalová, advokátka Brno

Mgr. Monika Coufalová (dříve Tesařová), advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Monika Coufalová je od roku 2009 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12747.

Advokátka Mgr. Monika Coufalová poskytuje právní služby ve všech právních odvětvích moderního právního státu. Pro své rozsáhlé zkušenosti v oblasti trestního, občanského, obchodního a správního práva poskytuje pomoc a ochranu práv klientů i v těch zdánlivě „neřešitelných“ situacích. Advokacie je nejen její práce, ale také koníček.

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

Mgr. Michaela Kubíková, advokátka

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jako advokátní koncipientka působila od roku 2007 v advokátní kanceláři Mgr. Ing. Milana Šouby a následně v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala.

Mgr. Michaela Kubíková je od roku 2010 advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13411.

Advokátka Mgr. Michaela Kubíková se zaměřuje na oblast obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva a v těchto i dalších oblastech se nadále aktivně vzdělává a účastní odborných školení.