Nabytí právní moci rozhodnutí

Nabytí právní moci rozhodnutí
Více informací na
+420 541 219 135

Jedná se o vlastnost každého rozhodnutí, tedy rozsudku i usnesení, která pro tato soudní rozhodnutí znamená jejich nezměnitelnost řádnými opravnými prostředky (doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci) a závaznost pro účastníky soudního řízení, soud a další procesní subjekty. Právní moc nastává zpravidla uplynutím patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi. U některých rozsudků a především u části usnesení nastává právní moc rozhodnutí hned po skončení jednání, vydání rozhodnutí nebo jeho doručení účastníkům, a to bez ohledu na patnáctidenní lhůtu. V případě bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz