Majetek x jmění

Majetek x jmění
Více informací na
+420 541 219 135

Nový občanský zákoník nově rozlišuje mezi majetkem a jměním.
Jako majetek chápe všechna aktiva, co vlastníku náleží, tedy především pohledávky, nároky na výplatu mzdy, nemovité i movité věci v osobním vlastnictví a další. Jako jmění pak Nový občanský zákoník chápe nejen aktiva, ale i pasiva, tedy dluhy určitého subjektu. Pojem jmění NOZ užívá i nadále například v souvislosti se společným jměním manželů, do kterého náleží také nejen pohledávky, věci a další, ale též dluhy, které vznikly jednomu nebo oběma manželům za trvání manželství.

V případě potřeby bližších informací k dané problematice kontaktujte naši advokátní kancelář Brno. Poradíme se všemi právními problémy.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz