Insolvenční právo

Insolvenční právo
Více informací na
+420 541 219 135

Insolvenční právo představuje právní úpravu insolventního řízení, což je zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řešení, říká se mu též konkurzní, vyrovnací řízení, kolektivní projednání apod.

Jde v něm o projednání úpadku (bankrotu, insolvence), insolvenčním řízením je tedy soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Právní úprava insolvenčního řízení vychází ze zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Kontaktujte nás.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 https://www.advokatkybrno.cz