Advokát pro pracovní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti pracovního práva pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pokud potřebujete zkušeného advokáta pro pracovní právo, jsme tu pro vás. Využijte našich dlouholetých zkušeností z oblasti pracovního práva.

Můžete se na nás obrátit ve všech záležitostech souvisejících s pracovním poměrem – náš advokát pro pracovní právo vám pomůže s přípravou nebo revizí pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Advokát přes pracovní právo vás zastoupí ve sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru a následně v otázkách týkajících se odstupného a nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru. Vypracujeme pro vás na základě vašich individuálních potřeb různorodou pracovněprávní dokumentaci od pracovních smluv po vnitřní předpisy a mzdové směrnice. Náš advokát na pracovní právo vás zastoupí před soudy v pracovněprávních sporech či před orgánem inspekce práce.

V případě zájmu o služby advokáta na pracovní právo nás kdykoliv kontaktujte.