Advokát pro pracovní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti pracovního práva pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pokud potřebujete zkušeného advokáta pro pracovní právo, jsme tu pro vás. Využijte našich dlouholetých zkušeností z oblasti pracovního práva.

Můžete se na nás obrátit ve všech záležitostech souvisejících s pracovním poměrem – náš advokát pro pracovní právo vám pomůže s přípravou nebo revizí pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Neustále sledujeme změny aktuálně platné legislativy a souvisejících právních předpisů, proto každý náš právník na pracovní právo vám umí okamžitě pomoci řešit nastalý problém libovolného rozsahu a závažnosti.

Identifikujeme právní problémy v rozporu s legislativou. Na základě platných pracovně-právních předpisů umíme vyjednat mimosoudní dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Naši specialisté na pracovní právo zajistí hájení vašich práv a dosažení plnění povinností protistrany.

Advokát přes pracovní právo vás zastoupí ve sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru a následně v otázkách týkajících se odstupného a nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru. Vypracujeme pro vás na základě vašich individuálních potřeb různorodou pracovněprávní dokumentaci od pracovních smluv po vnitřní předpisy a mzdové směrnice. Náš advokát na pracovní právo vás zastoupí před soudy v pracovněprávních sporech či před orgánem inspekce práce.

V případě zájmu o služby advokáta na pracovní právo nás kdykoliv kontaktujte.

 

---------------

Tematická specifikace obsahu stránky: právník na pracovní právo, advokát na pracovní právo, pracovní právo právník Brno, pracovní právo advokát Brno.