Oddlužení

Oddlužení

Závazek je většinou dvoustranný právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jemuž na jedné straně odpovídá povinnost dlužníka splnit svůj dluh řádně a v čas, na druhé straně pak oprávnění věřitele to od něj požadovat. Na jedné straně tedy existuje dluh dlužníka a pohledávka věřitele, které pak spolu vytváří dvoustranný závazek. Pohledávka i dluh pak můžou mít různé formy, nejčastěji peněžité nebo nepeněžité. Pokud dlužník svůj dluh nesplní řádně a včas, může se na něm věřitel domáhat tohoto plnění i soudní cestou, což pak pro dlužníka přináší další náklady soudního řízení.

Právní poradna Brno – využijte našich odborných služeb!Rychlý kontakt

COUFALOVÁ & KUBÍKOVÁ s.r.o. 
Bohunická 55, Brno, Česká republika.
Telefon: +420 541 219 135 http://www.advokatkybrno.cz
Vyhledané výsledky pro: oddlužení, nalezeno 1 výskytů.

ávazek je většinou dvoustranný právní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jemuž na jedné straně odpovídá povinnost dlužníka splnit svůj dluh řádně a v čas, na druhé straně pak oprávnění věřitele to od něj požadovat ...