Ceník právních služeb advokátů

Ceník právních služeb advokátů

Hledáte informace k tématu „ceník právních služeb advokátů"? Jsme schopni vám poskytnout okamžitý právní servis, přičemž vycházíme z advokátního ceníku, který individuálně modifikujeme po dohodě s klientem a dle rozsahu a náročnosti právního úkonu (případu). Více viz „CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB ADVOKÁTŮ“.

Při stanovování výše odměny za právníé služby se řídíme ceníkem naší advokátní kanceláře, který je dán vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ceník našich advokátů se tedy odvíjí právě od výše uvedené vyhlášky.

Jestliže si chcete vyžádat konkrétní ceník ke specifické právní službě advokáta, pak nás neváhejte oslovit. Ideálně, když si sjednáme schůzku a probereme veškeré možnosti a vaše požadavky. Kontaktujte nás. Ceník dílčích právních služeb na vyžádání telefonem nebo mailem.

Kontaktní údaje advokátní kanceláře

Coufalová & Kubíková s.r.o.
Bohunická 517/55
619 00 Brno

Tematická specifikace obsahu stránky: advokát Brno ceník, cena advokát Brno, ceník právních služeb advokátů, cena právních služeb.