Advokát pro obchodní právo

Nabízíme zajištění veškeré právní agendy nutné pro obchodní činnost. Naše advokátní kancelář se zabývá právními službami a poradenstvím v oblasti obchodního práva.

Jaké právní služby poskytují naši advokáti pro oblast obchodního práva?

V rámci podnikání vám mohou naši advokáti specializující se na obchodní právo pomoci mimo jiné s veškerými formalitami kolem založení, změny a zrušení obchodní společnosti. Naši advokáti přes obchodní právo se věnují i dalším činnostem spojeným s obchodními společnostmi a obchodním rejstříkem. Konkrétně advokát na obchodní právo řeší např. organizace valných hromad, změny statutárních orgánů či společenských smluv, stanov a zakladatelských listin.

Náš advokát pro obchodní právo vám také pomůže s prodejem obchodních podílů či akcií. Rádi vám připravíme veškeré dokumenty pro vaše podnikání. Specializujeme se na přípravu, analýzu i revize všech typů obchodních smluv, jako je např.:

 • kupní smlouva,
 • smlouva o dílo,
 • smlouva o zápůjčce,
 • nájem,
 • pacht,
 • úvěrová smlouva,
 • úschova i skladování,
 • obchodní zastoupení,
 • smlouva o zprostředkování,
 • smlouvy o přepravě,
 • pojistné smlouvy
 • jiné obchodní smlouvy dle požadavku zadavatele.

V případě, že nastanou ve vašem podnikání problémy, řeší naši advokáti také veškeré obchodní spory, a to včetně vymáhání pohledávek. Obchodní právo v oblasti pohledávek má specifická pravidla a je řešení takovýchto situací rozhodně doporučujeme řešit s pomocí zkušených advokátů.

V případě zájmu o služby advokáta pro obchodní právo nás kdykoliv kontaktujte.

 

----------------

Klienti tuto službu hledají online přes výrazy: obchodní smlouvy advokát, právní služby obchodní právo, advokát obchodní právo, právník obchodní právo.