Advokát na nemovitostní právo

Naše advokátní kancelář se zabývá komplexními právními službami a právním poradenstvím v oblasti práva nemovitostí, a to od kupní, nájemní či darovací smlouvy, přes smlouvy o zřízení věcného břemene či smluv zástavních, smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví, řešení sporů až po právní služby v souvislosti s bytovým družstvem nebo katastrem nemovitostí. Pokud tedy hledáte spolehlivého advokáta na nemovitostní právo, pak jsme připraveni věnovat se plně vašim požadavkům.

Advokát specializovaný na nemovitostní právo je klíčovým partnerem pro vaše právní záležitosti spojené s realitami. Při výběru advokáta pro nemovitostní právo je důležité zohlednit jeho odborné předpoklady. Kvalifikovaný advokát na nemovitostní právo má mít hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti nemovitostního práva, včetně veškerých právních aspektů souvisejících s koupí, prodejem, nájmem, developerskými projekty, správou nemovitostí a dalšími oblastmi.

Důležitými schopnostmi advokáta pro nemovitostní právo jsou analytické myšlení, schopnost efektivní komunikace a jednání s klienty a dalšími zainteresovanými stranami. Znalost platné legislativy a judikatury je samozřejmostí pro poskytování kvalifikovaného právního poradenství.

A právě výše uvedené vlastnosti a dovednosti můžete využít v rámci našeho týmu advokátů specializujících se na nemovitostní právo. Nabízíme vám komplexní právní služby v této oblasti. Spolehněte se na naše zkušenosti a profesionální přístup při řešení vašich právních potřeb v nemovitostním právu.

Co nejčastěji řeší advokát na nemovitostní právo?

K nejběžnějšímu typu nakládání s nemovitostmi patří jejich koupě a prodej, a to prostřednictvím písemné smlouvy, jejíž podmínky je nutné správně nastavit pro všechny zúčastněné a stvrdit je právním ujednáním, nejčastěji v podobě smlouvy.

Velmi častým institutem řešeným advokátem v rámci nemovitostí je také smlouva o úschově kupní ceny. Principem úschovy je, že kupující nejčastěji složí peníze do advokátní úschovy ještě před vkladovým řízením na katastru nemovitostí - prodávající tak má jistotu, že kupující má dostatek peněz na zaplacení celé kupní ceny. Následně, po schválení vkladu vlastnického práva, jsou z advokátní úschovy vyplaceny peníze prodávajícímu. Kupující má tedy jistotu, že jeho peníze budou vyplaceny prodávajícímu až ve chvíli, kdy on už je novým vlastníkem nemovitosti. Advokátní úschova je tak výhodným řešením pro všechny účastníky.

Dalším častým smluvním typem řešenýmadvokátem v rámci nakládání s nemovitostmi je darovací smlouva, typicky mezi rodinnými příslušníky. Zároveň s převodem nemovitosti bývá často žádáno zřízení věcného břemene – např. služebnosti bytu, kdy je zajištěno doživotní bydlení dárců v daných nemovitostech. Klienti se na advokáty se specializací na nemovitostní právo obrací také s požadavky o sepis smluv o nájmu bytových i nebytových prostor. Naši advokáti taktéž často provádí revizi navržené nájemní smlouvy druhou smluvní stranou. Kromě tvorby smluvních dokumentů se na nás můžete obrátit v případech, kdy máte s nemovitostí jakýkoli problém. Naše klienty právně zastupujeme v různých sporných řízeních týkajících se nemovitostí.

Advokátní služby v oblasti nemovitostního práva poskytujeme nejen fyzickým osobám, ale rovněž zajišťujeme komplexní servis realitním kancelářím.

V případě zájmu o služby advokáta na nemovitostní právo nás kdykoliv kontaktujte.

 

_________________

Tematická specifikace obsahu stránky: advokát nemovitosti, právník nemovitosti, advokát, právní služby nemovitosti, nemovitostní právo.