Oddlužení Brno

Sekce této stránky: Návrh na povolení oddlužení | Návrh na povolení oddlužení formulář | Náležitosti formuláře pro návrh na povolení oddlužení | Služba „Oddlužení Brno“ pro vás! | Jak probíhá oddlužení (zjednodušený postup)

Návrh na povolení oddlužení (insolvenční návrh) je zahájen dnem, ve kterém dojde insolvenční návrh věcně příslušnému soudu. Návrh na povolení oddlužení je tak obecně vůbec prvním úkonem, který je v rámci insolvenčního řízení řešen. Návrh na povolení oddlužení ve formě formuláře může podat věřitel i dlužník a jeho obsahem jsou skutečnosti rozhodné pro posouzení, zdali je subjekt v úpadku či nikoliv. Pro fyzickou a nepodnikající právnickou osobu platí speciální postup v případě, že svůj úpadek chce řešit oddlužením. Tyto osoby totiž musí společně s insolvenčním návrhem podat návrh na povolení oddlužení v podobě oficiálního formuláře.

K návrhu na oddlužení je potřeba doložit veškeré listinné podklady, které potvrzují dlužníkova tvrzení. Dlužník musí uvést informace o svém majetku. Dále je potřeba oznámit počet vyživovaných osob, uvést, zdali má dlužník nějaké zaměstnance, zveřejní i své dlužníky.

Podepsaný návrh povolení oddlužení spolu se všemi listinnými přílohami je nutno doručit na místně a věcně příslušný soud.

Pro podání výše uvedeného návrhu slouží interaktivní formulář (návrh na povolení oddlužení) dostupný na internetových stránkách Insolvenčního rejstříku:

Návrh na povolení oddlužení formulář

Náležitosti formuláře pro návrh na povolení oddlužení

Podstatnými náležitostmi formuláře návrhu na povolení oddlužení jsou zejména jméno a adresa dlužníka.  Dlužník je dále povinen ve formuláři vylíčit a doložit rozhodné skutečnosti osvědčující jeho úpadek, popřípadě hrozící úpadek. Výslovně uvede všechny své zajištěné a nezajištěné věřitele společně s jejich pohledávkami, včetně jejich splatnosti. Z návrhu musí být totiž patrné, že za dlužníkem má více věřitelů pohledávky, které jsou již 30 dnů po době své splatnosti, a dlužník tyto není schopen plnit.

Dlužník dále musí ve formuláři návrhu na povolení oddlužení uvést skutečnosti, ze kterých je patrno, jak během následujících 5 let bude schopen uhradit minimálně 30 % pohledávek všech nezajištěných dlužníků. Obvykle v tomto případě dlužník doloží svou pracovní smlouvu či mzdový výměr. Stejně tak je povinen uvést své příjmy za poslední tři roky.

Služba „Oddlužení Brno“ pro vás!

Poskytneme vám účinnou pomoc prostřednictvím kvalitních právních služeb v oblasti oddlužení – zajišťujeme pro osoby z Brna i širokého okolí. Víme, co vše je potřeba udělat a jak rychle zajistit úspěšný průběh a výsledek celého oddlužení (Brno).

V dnešní době jsou půjčky, hypotéky, leasingy či ostatní typy úvěrů snadno dostupné pro kohokliv z nás. Bez ohledu na možné následky žije stále více lidí na dluh a instituce, které půjčují peníze, se rozmáhají stále více nejen v Brně, ale parazitují na lidech v celé ČR. Jestliže si s dluhy, resp. oddlužením nejste schopni poradit sami, vždy co nejrychleji vyhledejte odbornou právní pomoc v oblasti oddlužení. Specializujeme se na oddlužení pro klienty z Brna a okolí, stačí nás oslovit s dotazem.

V situacích týkající se oddlužení nabízí advokátní kancelář Coufalová&Kubíková Brno své dlouhodobé zkušenosti a získanou specializaci. S profesionálním poradenstvím a účinnou právní pomocí pro případy osobního oddlužení se můžete z této velice nepříjemné situace dostat v co nejkratším období. Oslovte naši brněnskou kancelář, která je připravená vám pomoci. Za sebou máme realizaci již více jak 50 úspěšných případů oddlužení našich klientů z Brna. Využijte našich dosavadních zkušeností k zajištění vaší lepší budoucnosti a opravdovému vyřešení vašich finančních problémů.

Oddlužení Brno
C&K Brno - oddlužení

Kdo může oddlužení využít?

Oddlužení je určeno fyzickým či právnickým osobám nikoli podnikatelům. Pokud dlužník splňuje podmínky úpadku a je schopen v průběhu 5-ti let svým nezajištěným věřitelům uhradit minimálně 30% jejich pohledávek, může využít formu oddlužení. Nedojde-li k dohodě s věřiteli, rozhoduje soud.

Právníci z kanceláře Coufalová&Kubíková Brno vám rádi pomohou. Nabízíme vyřízení potřebných dokumentů a zastupování u soudu. Pro své klienty pracujeme vždy s maximálním nasazením a s cílem zajistit co nejlepší výsledek případu.

Brno - Oddlužení
Oddlužení Brno

Jak probíhá oddlužení (zjednodušený postup)

  1. Se zájemcem o oddlužení se musíme osobně sejít v kanceláři v Brně, kde probereme možnosti jeho oddlužení a hlavně prodiskutujeme aktuální situaci.
  2. Jestliže jsou splněny podmínky pro řešení oddlužení fyzické osoby, pak přistoupíme k dohodnutí konkrétních podmínek a informujeme klienta o budoucích postupech a jednáních.
  3. Klient nám mimo jiné poskytne plnou moc pro jednání v rámci řízení o oddlužení (tzv. vyhlášení osobního bankrotu u insolvenčního soudu).
  4. Následuje vyřízení veškerých formalit a podání insolvenčního návrhu k oddlužení u soudu (nutno vyplnit speciální formulář pro daný účel) + je třeba uvést požadované náležitosti: např. info o budoucích příjmech dlužníka, návrh způsobu oddlužení apod.
  5. Zastupování klienta před soudem a vyjednání adekvátních podmínek.

O oddlužení se můžete dočíst taktéž na Wikipedii.

Ukončete dluhovou spirálu za pomoci osobního oddlužení

Věřte, že naše advokátní kancelář se během řešení řady případů oddlužení pro klienty nejen z Brna stále více utvrzuje v důvodech finančních problémů řady lidí, kteří by si na počátku ani nepřipustili, že takto složitou finanční situaci budou řešit a nakonec budou rádi za úspěšné eliminování všech problémů formou vyhlášení osobního bankrotu (osobní oddlužení). Nejčastěji se jedná o postupy, kdy lidé dluh řeší dalšími půjčkami, tím se dostávají do tzv. dluhové spirály, ze které již není úniku. Nezbude pak nic jiného, než vše zastavit jedinou zákonnou formou, a to oddlužením u insolvenčního soudu. Ne každý však má znalosti, čas a energii v těžké životní situaci podstoupit tento proces. Proto řada takto postižených lidí řeší svou situaci jediným efektivním postupem – zadá realizaci oddlužení právnímu týmu, který má veškeré dostupné prostředky provést rychlé oddlužení. Proto se i AK Coufalová & Kubíková Brno rozhodla již před řadou let, že bude takto znevýhodněným lidem pomáhat s řešením těžké životní situace.

Využijte naši pomoc:
Kancelář T&K oddlužení Brno
Bohunická 517/55
619 00 - Brno

Oddlužení dle insolvenčního zákona.